Kontakta anställda

Kontakta oss

Tel växel: 08-555 050 00
Tel receptionen Campus Ersta: 08-555 050 95

Antagning och studier: utbildningsstod@mchs.se Uppdragsutbildning: uppdrag@mchs.se
Reception: receptionen.ersta@mchs.se
Övriga frågor: info@mchs.se

Fakturaadress

Marie Cederschiöld högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Vill du skicka e-faktura till Marie Cederschiöld högskola? Mer information här.

Hitta till oss - postadress

Campus Ersta: Stigbergsgatan 30, Stockholm (Box 11189, 100 61 Stockholm)
Campus Sköndal: Herbert Widmans väg 12, Sköndal (Box 441, 128 06 Sköndal)

Verksamhetsstöd

Ledning

Högskolebibliotek

Institutionen för socialvetenskap

Institutionen för vårdvetenskap

Institutionen för civilsamhälle och religion

Palliativt forskningscentrum

Centrum för civilsamhällesforskning

Kyrkomusikerutbildningen

Uppdragsutbildningsenheten

Forskarutbildning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 augusti 2022