Jenny Wiklund

Avdelningen för verksamhetsstöd

Titel: Studiehandläggare

Telefon: 076-636 51 52

E-post: jenny.wiklund@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Studiehandläggare

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024