Anette Mimer Sjöblom

Uppdragsutbildningsenheten

Titel: Enhetschef

Telefon: 08-555 051 35, 076-636 50 42

E-post: anette.mimer-sjoblom@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Uppdragsutbildningsenheten, Box 441, 128 06 Sköndal
Besöksadress: Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Uppdragsutbildning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 maj 2022