Malin Jenstav

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Doktorand

Telefon: 073-144 12 64

E-post: malin.jenstav@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

Malin Jenstav har en masterexamen i mänskliga rättigheter från Uppsala Universitet. Alla människors, men särskilt kvinnors och barns, rättigheter är av extra intresse. Närmast kommer Malin från Stockholms tjejjour där hon under en tioårsperiod arbetat och innehaft flera olika roller. Främst har Malin arbetat som stödverksamhetsansvarig med fokus på att utveckla stödet till tjejer och unga kvinnor. Hon har också drivit flera projekt med fokus på tjejers, främst sexuella, utsatthet som inneburit samarbeten mellan praktik och forskning.

Aktuell forskning

Malin antogs som doktorand på Marie Cedershiöld Högskola 2022. Hennes avhandling handlar om allvarligt våld i ungas nära relation och bygger på både kvantitativa och kvalitativa studier. Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap till forskningsfältet om våld i ungas nära relation genom att undersöka det allvarliga våldet som unga utsätts för samt vilka hjälp- och stödbehov som finns. En viktig utgångspunkt är samla ungas egna röster och erfarenheter av att ha utsatts för våld i nära relation.

Malin arbetar också som forskningsassistent där hon utvärderat verksamheter och insatser inom våldsfältet.

Handledare
Huvudhandledare: Linda Jonsson, lektor och docent
Bihandledare: Anders Kassman, lektor och docent

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024