Sara Rystedt

Avdelningen för verksamhetsstöd

Titel: Funktionschef HR/kommunikation

Telefon: 08-555 050 69

E-post: sara.rystedt@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30


org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2021