Vid högskolan bedrivs forskning med fokus på människan i välfärdsamhället inom områdena vårdvetenskap, socialt arbete, civilsamhällesvetenskap, teologi och kyrkomusik.

Forskningscentrum
Vid högskolan finns ett forskningscentrum inom civilsamhällesforskning.


Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet

Läs mer om projektet
Bildtext