Martin Börjeson

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Docent, ansvarig för utbildningen på avancerad nivå

Telefon:

E-post: martin.borjeson@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden och bakgrund

BAKGRUND

Martin Börjeson har arbetat som utredare/utredningschef vid olika myndigheter (Ungdomsstyrelsen, Socialstyrelsen). Under åren 1993-1994 var han sekreterare i Utredningen om ungdomars livsvillkor och framtidsutsikter, under 1988-2001 projektledare för Social rapport 2001, under 2002-2004 projektledare i projektet Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och 2007-2008 sekreterare i Utredningen om nya former för stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.

Under senare år har Martin Börjeson framför allt arbetat med utbildning och forskning inom högskolan. 2008-2009 var han studierektor för socionomutbildningen samt för magisterutbildningen vid Institutionen för socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, under 2009-2012 var han chef och forskningsledare vid FoU-Södertörn och 2012-2016 arbetade han som universitetslektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet – en tjänst som han lämnade i samband med att han hösten 2016 började vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

UNDERVISNING

Under flera år har Martin Börjeson arbetat med undervisning på socionomutbildningen på grundläggande respektive avancerad nivå. I första hand har han medverkat i kurser med inriktning mot socialt arbetets och välfärdspolitikens organisation och historia, social utsatthet respektive frågorna om kunskapsutveckling inom socialtjänsten och han har också medverkat som handledare respektive examinator för ett antal examensarbeten. De senaste åren har han också varit engagerad som handledare för ett antal doktorander.

FORSKNING

Efter att under ett antal år framför allt bedrivit forskning om ungdomsfrågor och välfärdspolitik, kom Martin Börjeson i början av 2000-talet att ägna sig allt med åt frågor om social utsatthet. Detta resulterade i att han 2005 disputerade i socialt arbete med avhandlingen ”Vi vet inte vilka metoder vi ska använda” Om kunskap, praktik och politik i relation till det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor.

Detta är frågor Martin Börjeson även senare ägnat sig åt, samtidigt som han i ökad utsträckning också kommit att arbeta med frågor om kunskapsutvecklingen inom socialt arbete och om förutsättningarna för en närmare integration mellan utbildning, forskning och praktiskt socialt arbete.

Han har också arbetat med frågor om socialtjänstens organisation och socialtjänstlagstiftningens utformning, och bland annat publicerat Hur bör sociala insatser tillhandahållas? (2017) respektive Framtidens socialtjänst: Ett icke önskvärt remissvar (2021).

Under senare år har Martin Börjeson också kommit att ägna sig åt det sociala arbetets historia, vilket bland annat resulterat i Drömmen om den moderna socialtjänsten: En biografi över Bengt Hedlén (2021). För närvarande arbetar han med en biografi över Wictor E Karlsson, som under 1920-1946 var Stockholms förste socialborgarråd.

ÖVRIGA UPPDRAG

Ledamot i styrelsen för Socialstyrelsen.
Ledamot i styrelsen för Centralförbundet för socialt arbete (CSA)

PUBLIKATIONER

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Martin Börjeson, Magnus Tideman (2024). Leder individuella stöd till delaktighet?: En kunskapskartläggning
[Fulltext]
Martin Börjeson, Maria Eriksson (2023). En modell för införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Slutrapport
[Fulltext]
Martin Börjeson (2023). Förord
Martin Börjeson (2022). Finns det anledning att bry oss om förslaget till en ny socialtjänstlag?
Isabel Asplund, Maria Eriksson, Anna Friberg, Frida Malm, Liselotte Tronders, Martin Börjeson (2022). Samverkan inom socialtjänsten kring våld i nära relationer: Erfarenheter, utmaningar och möjligheter
Tapio Salonen, Martin Börjeson, Alexandru Panican (2022). Utmaningarna kräver en reformering av socialtjänsten
Martin Börjeson (2022). Vad ska vi med socialtjänsten till?
Martin Börjeson (2021). Drömmen om den moderna socialtjänsten: En biografi över Bengt Hedlén
Martin Börjeson (2021). Framtidens socialtjänst: ett icke önskvärt remissvar
Martin Börjeson (2020). Det sociala arbetets uppgift: Att försvara krisens rätt att existera
Martin Börjeson (2020). Ett icke önskvärt remissvar
Martin Börjeson (2020). Förord
Martin Börjeson, Alexandru Panican (2020). Utredningen om socialtjänsten missar flera frågor
Martin Börjeson (2018). Är norska socionomer mer osjälvständiga?: Anmälan av Hansen & Solem "Sosialt arbeid. En situert praksis".
[Fulltext]
Martin Börjeson (2017). Hur bör sociala insatser tillhandahållas?: En studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten
Annette Sverker, Gunnel Östlund, Martin Börjeson, Margareta Hägerström, Catharina Gåfvels (2017). The Importance of Social Work in Healthcare for Individuals with Rheumatoid Arthritis
[Fulltext]
Martin Börjeson (2016). En norsk grundbok om "det sociala" i socialt arbete
[Fulltext]
Kerstin Johansson, Martin Börjeson (2016). Motsträviga möten i praktikforskning: Erfarenheter från forskningsprojekt om ungdomar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Peter Nilsson, Martin Börjeson (2016). Omotiverade skillnader i socialtjänsten: En förstudie
[Fulltext]
Martin Börjeson (2016). Socialpolitik är en färskvara
Kerstin Arnesson, Martin Börjeson, Verner Denvall, Kerstin Johansson, Mikael Skillmark, Magnus Wallinder (2016). Socialtjänstens kris kräver lösningar
[Fulltext]
Anders Bergmark, Martin Börjeson, Britt Jonsson, Cecilia Modig, Lars Oscarsson, Kerstin Vinterhed (2015). Att förstå socialt arbete: om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör
[Fulltext]
Martin Börjeson, Kerstin Johansson (2015). Examples from the social service sector of cooperation
Martin Börjeson (2015). Föreningen för forskning i socialt arbete, FORSA, 1984-2014: vad som åstadkommits under de första 30 åren och om vilka uppgifter vi idag står inför
Bengt Börjeson, Martin Börjeson (2015). Förstå socialt arbete
Martin Börjeson, Marie Nordfeldt, Lars-Erik Olsson (2015). Hemlöshet
Heiki Erkers, Martin Börjeson (2015). Stort behov av satsning på social forskning
[Fulltext]
Simon Härnbro, Martin Börjeson (2015). Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun: en redogörelse för, och diskussion kring, utvärderingens uppläggning
Martin Börjeson, Simon Härnbro (2015). Vad betyder servicetjänster för brukarna och för det sociala arbetet?
Martin Börjeson (2015). Vad lärde vi oss av Krukisverksamheten?
Martin Börjeson (2014). En evidensbaserad politisk organisation?
Martin Börjeson, Kerstin Johansson (2014). In search for a model for knowledge production and practice research in Swedish social work
Martin Börjeson (2014). Om forskningens betydelse för det sociala arbetet: nu och då
Martin Börjeson, Kerstin Johansson (2014). Practice Research and Knowledge Production in Swedish Social Work
Simon Härnbro, Martin Börjeson (2014). Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun: Beskrivning av verksamheter
Simon Härnbro, Martin Börjeson (2014). Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun: En bakgrundsbeskrivning
Martin Börjeson, Simon Härnbro (2014). Welfare services without a needs assessment
Martin Börjeson, Magnus Karlsson (2013). Brukarmakt: i teori och praktik
Martin Börjeson, Magnus Karlsson (2013). Inte bara inflytande
Martin Börjeson (2013). ”Nästa steg i utvecklingen av det sociala arbetets profession måste innebära att man tar socialarbetaren som kunskapssökare i anspråk”: en kommenterad bibliografi över Bengt Börjeson åren 1958 – 2012
[Fulltext]
Martin Börjeson (2013). Social work and social services in late modernity: The case of Sweden
Martin Börjeson (2012). Utvecklingsarbetet i socialtjänsten gravt eftersatt
[Fulltext]
Martin Börjeson, Åsa Bringlöv, Jouko Lindgren (2012). When research and development comes together: experiences from working with the frequent service user model
Magnus Karlsson, Martin Börjeson (2011). Brukarmakt: i teori och praktik
Martin Börjeson, Katarina Piuva, Cecilia Lobos (2011). Diskussion
Martin Börjeson, Anders Dahlin, Veronica Ekström, Klas Rydenstam (2011). Folkhögskoledeltagarundersökning 2010: Folkbildning för alla?
[Fulltext]
Katarina Piuva, Martin Börjeson, Cecilia Lobos (2011). Introduktion om utvärdering och om evidensbaserat socialt arbete
Martin Börjeson, Elisabeth Gunnars (2011). Med kurs mot ett aktivt liv?
Katarina Piuva, Martin Börjeson, Cecilia Lobos (2011). Utvärdering i praktiken: om att värdera socialt arbete för människor med psykiska funktionshinder
Martin Börjeson, Johan von Essen, Johan R Norberg (2009). Föreningsidrotten ur ett civilsamhällesperspektiv: idrott i spänningsfältet mellan stat, marknad och familj
[Fulltext]
Martin Börjeson, Johan von Essen (2007). Det sociala ledarskapet
[Fulltext]
Bengt Börjeson, Martin Börjeson, Lars Svedberg (2006). Att utveckla kunskapen i socialt arbete genom att återigen sätta praktiken i centrum
Martin Börjeson, Jan-Håkan Hansson (2006). Om behoven att bygga på andras kunskap
[Fulltext]
Martin Börjeson (2005). Med kunskap som grund?: om relationen mellan kunskap och praktik i fyra kommuners social arbete med hemlöshetsfrågor
[Fulltext]
array
Martin Börjeson (2005). "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda"
Martin Börjeson (2004). "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda": om relationen mellan kunskap och praktik i Stockholms kommuns sociala arbete med hemlöshetsfrågor 1965-2000
[Fulltext]
Martin Börjeson (1995). Från arbetsmarknadspolitik till ungdomspolitik: perspektiv på de samhälleliga åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024