Jörgen Bergman

Avdelningen för verksamhetsstöd

Titel: Funktionschef fastighetsfunktionen

Telefon: 08-555 051 64

E-post: jorgen.bergman@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Lokaler, säkerhet och service

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2021