Elin Hjorth

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Lektor, fil. dr

Telefon: 076-636 51 01

E-post: elin.hjorth@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden oh bakgrund

Elin Hjorth är fil. doktor i palliativ vård. Hon disputerade 2020 i området Människan i välfärdssamhället, inom forskarutbildningsämnet Palliativ vård på avhandlingen Experiences of care and everyday life in a time of change for families in which a child has spinal muscular atrophy.

Avhandlingsarbetet handlade om barn med spinal muskelatrofi och deras syskon och föräldrar. Många av de erfarenheter som beskrivs av familjerna i avhandlingen kan vara användbara för yrkesverksamma att för att stödja dessa familjer utifrån deras egna behov.

Undervisning

Elin undervisar inom vårdvetenskap/palliativ vård på grund- och avancerad nivå. Hon har erfarenhet av handledning, kursledarskap och kursutveckling.

Aktuell forskning

Hennes huvudsakliga forskningsområde rör relationer och kommunikation inom palliativ vård samt stöd till utsatta personer och deras närstående.

Med förankring i vårdvetenskap och ett intresse för människan i gränslandet mellan sjuk och frisk, mellan vård och civilsamhälle, är Elin även intresserad av hur ömsesidiga hjälporganisationer inom civilsamhället bidrar till hälsa. För närvarande studerar hon civilsamhällesorganisationers roll vid cancerrehabilitering, samt följer en nyetablerad självhjälpsorganisations framväxt.

Akademiska meriter & examen

2020 Filosofie dr i palliativ vård
2014 Magisterexamen/specialistsjuksköterska inom barn och ungdom
2010 Sjuksköterskeexamen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 maj 2023