Pelle Åberg

Institutionen för civilsamhälle och religion, Avdelningen för uppdragsutbildning

Titel: Lektor, docent, studierektor vid Uppdragsutbildningsenheten

Telefon: 076-636 51 29

E-post: pelle.aberg@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N

Arbetsområden

BAKGRUND

Pelle Åberg disputerade i statsvetenskap vid Stockholms universitet 2008. Under doktorandtiden var han verksam vid Södertörns högskola. Sedan disputationen har han arbetat som lektor och projektforskare vid Institutionen för samhällsvetenskaper och Centre for Baltic and East European Studies, Södertörns högskola (2009-2016) och som forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet (2013). Sedan januari 2008 har han också varit verksam som forskare och lektor vid Marie Cedershiöld högskola. Pelle Åberg blev docent i statsvetenskap vid Marie Cedershiöld högskola 2015.

FORSKNINGSINTRESSE

Pelle Åbergs forskningsintressen rör transnationellt civilt samhälle, idéspridning, förhållandet mellan civilt samhälle och demokrati, folkbildning och organisationsteori. Doktorsavhandlingen studerade samarbetsprojekt mellan svenska och estniska folkbildningsorganisationer där det huvudsakliga fokuset låg på frågor kring vad som sprids genom denna typ av kontakter och inte minst hur detta anpassats eller ”översatts” av estniska aktörer för att passa den nya kontexten.

Efter disputationen arbetade Pelle Åberg med flera projekt som studerade svenska studieförbund och folkhögskolor, och hur dessa kan förstås i förhållande till civilsamhällesbegreppet. Han har även studerat faderskap och så kallade ”pappaskolor” i Ryssland samt relationer mellan EU och civilsamhälle. Under de senaste åren har han också varit involverad i ett projekt där svenska tankesmedjor studeras (http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/mellan-kunskap-och-ideologi) och för närvarande arbetar han med projekt där lokala civilsamhällen utanför städerna undersöks.

UNDERVISNING

Pelle Åberg har ansvarat för och undervisat på kurser i offentlig förvaltning, civilt samhälle och socialt kapital, transnationell aktivism, demokrati, den svenska välfärdsstatens organisering samt uppsatskurser på olika nivåer i såväl statsvetenskap som socialt arbete och vid såväl Södertörns högskola som Marie Cedershiöld högskola. Han är ansvarig för flera kurser inom ramen för högskolans masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället samt för kurser inom uppdragsutbildningen. Han är sedan 2020 också studierektor vid högskolans Uppdragsutbildningsenhet med särskilt fokus på utbildningar till och om civilsamhället och dess organisationer.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Pelle Åberg, Johan von Essen, Patrik Cras, Marie Nordfeldt, Kjell Hansen (2024). Folkbildning i landsbygder: Om folkbildningens betydelser för människor och lokalsamhällen i svenska landsbygder
[Fulltext]
Mattias Larsson, Pelle Åberg (2023). Civilsamhälleskartan Värmland: Civilsamhället i siffror 2023
Mattias Larsson, Eddie Vega, Pelle Åberg (2023). Civilsamhället i Uppsala län: En kartläggning av omfattning och utbredning 2022
[Fulltext]
Patrik Cras, Marie Nordfeldt, Pelle Åberg, Johan von Essen (2023). Kan civilsamhället lösa landsbygdens samhällsutmaningar?
Patrik Cras, Johan von Essen, Pelle Åberg (2022). Ett möte mellan civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning
Johan von Essen, Pelle Åberg (2022). Landsbygdens civilsamhällen som bärare av resurser
Patrik Cras, Johan von Essen, Kjell Hansen, Marie Nordfeldt, Pelle Åberg (2022). Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen
Patrik Cras, Johan von Essen, Marie Nordfeldt, Pelle Åberg (2022). Om lantbrukarnas riksförbund som folkrörelseorganisation: Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden
Thor Rutgersson, Pelle Åberg (2020). Cirkelns betydelser: En studie om deltagare i studieförbundens studiecirklar 2019
[Fulltext]
Pelle Åberg, Stefan Einarsson, Marta Reuter (2020). Organizational Identity of Think Tank(er)s: A Growing Elite Group in Swedish Civil Society
Pelle Åberg, Stefan Einarsson, Marta Reuter (2019). Think Tanks: New Organizational Actors in a Changing Swedish Civil Society
Pelle Åberg (2018). Att lära, umgås och må bra som äldre: Studiecirkeldeltagande och sociala aspekter av lärande
[Fulltext]
Pelle Åberg (2018). Svensk folkbildning i estnisk tappning?
Pelle Åberg, Joakim Ekman, Johnny Rodin (2018). What should a Russian father be like?: Exploring fatherhood norms and identifying norm patterns among inhabitants of Saint Petersburg
Pelle Åberg, Johnny Rodin (2017). Civil Society and Fatherhood in Russia: The Case of Daddy-Schools in Saint Petersburg
Pelle Åberg (2017). Civilsamhälle på export: Studiecirklar och pappaskolor
Pelle Åberg (2016). Guest Column: Study Circles Foster Friendship and Well-Being
Pelle Åberg (2016). Non-Formal Learning and Well-Being among Older Adults: Links between Participation in Swedish Study Circles, Feelings of Well-Being and Social Aspects of Learning
Pelle Åberg (2016). Vad vet vi om den ryska pappan?: Utvecklingen av faderskapsnormer från ett historiskt och internationellt perspektiv
Pelle Åberg (2015). Civil Society and Biopolitics in Contemporary Russia: The Case of Russian "Daddy-Schools"
[Fulltext]
Pelle Åberg (2015). Myths and Traditions as Constraints or Resources?: Path Dependency and Decoupling Strategies among Civil Society Organizations
Eva Andersson, Mats Bernerstedt, Jan Forsmark, Klas Rydenstam, Pelle Åberg (2014). Cirkeldeltagare efter 65: Livskvalitet och aktivt medborgarskap
[Fulltext]
Pelle Åberg, Johan von Essen (2014). Managing life in an “iron cage”
Pelle Åberg (2014). Medborgarskap och utbildningens instrumentalisering: Martha Nussbaum och den demokratiska medborgaren
Pelle Åberg (2014). Promoting Active Fathers: The Birth and Development of a Civic Initiative in Contemporary Northwestern Russia
[Fulltext]
Rebecka Andersen, Ola Segnestam Larsson, Pelle Åberg (2014). Svenska ideella organisationers mervärde i biståndet
[Fulltext]
Johnny Rodin, Pelle Åberg (2013). Fatherhood across space and time: Russia in perspective
Pelle Åberg (2013). Managing expectations, demands and myths: Swedish study associations caught between civil society, the state and the market
Pelle Åberg, Michal Bron Jr, Marcella Milana (2013). Obučenie vzroslych demokratičeskoj graždanstvennosti: zadača graždanskogo obščestva?
Pelle Åberg, Johan von Essen (2013). Tradition, resurs eller nödvändighet?: Om relationerna mellan folkhögskolor och deras huvudmän
[Fulltext]
Pelle Åberg (2012). Den vilda jakten på legitimiteten
Johan von Essen, Timmy Larsson, Anita Nordzell, Gunnar Sundgren, Pelle Åberg (2012). Mening på marknad?
Pelle Åberg (2011). Change in Motion or Processing Change
Pelle Åberg (2011). Empowering Citizens or Pleasing Customers?: Commercialization and Tradition in Swedish Study Associations
Henrik Nordvall, Pelle Åberg (2011). Folkhögskolan som myt: Om global spridning och användning av nordiska folkbildningsidéer
Pelle Åberg (2011). Russisk sivilsamfunn og norske hjelpere
Pelle Åberg (2011). Svensk folkbildning i estnisk tappning?
Pelle Åberg, Johan von Essen (2011). The hybridization of civil society organizations: Member organizations as a link to civil society or as loyal business relations?
Pelle Åberg, Johan von Essen (2010). Isomorphic processes and discursive strategies: Swedish study associations caught between civil society, the state and the market
[Fulltext]
Pelle Åberg (2009). Co-operating across borders: adult education and transnational civil society co-operation
Johan von Essen, Pelle Åberg (2009). Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer: studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer
[Fulltext]
Pelle Åberg, Johan von Essen (2009). Swedish Study Associations and their Members: A Link to Civil Society or a Loyal Business Relationship?
Pelle Åberg (2008). Bjørnen vågner: Virksomhedsledelse og mennesker i USSR og Rusland 1990–1999
Pelle Åberg (2008). Translating Popular Education: Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia
Pelle Åberg (2007). (Re-)building adult education through transnational cooperation
Pelle Åberg (2006). Spreading the word: Transnational cooperation and the (re-) building of adult education in Estonia
Pelle Åberg (2006). Transnational Socialization: Cooperation between Swedish and Estonian Adult Education Organizations
Pelle Åberg (2005). Civil Society in Different Guises
Pelle Åberg (2003). Begreppslig förvirring och ryskt civilt samhälle
[Fulltext]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024