Johan von Essen

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Professor i livsåskådningsvetenskap inriktning civilsamhällesstudier

Telefon: 076-636 51 28

E-post: johan.von-essen@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N

Arbetsområde och bakgrund

Teol. kand. 1988 vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

När Johan läste teologi förstod han att forskning var det han ville hålla på med och beslöt sig därför för att bara arbeta ett par år som präst innan. Därefter återvände han till institutionen. Han arbetade dock väsentligt längre som församlings- och studentpräst i Stockholms stift än tänkt. 2003 blev hanag doktorand vid teologiska institutionen för att skriva en avhandling om det ideella arbetets betydelse inom det ämnesområde som i dag heter ”Systematisk teologi med livsåskådningsforskning” för prof. Carl Reinhold Bråkenhielm.

Johans avhandlig heter Autenticitet och Offentlighet. Genom att intervjua personer som arbetar ideellt vill han ta reda på vad det ideella arbetet betyder för dem och på vilket sätt det påverkar deras livsåskådning med avseende på samhällssyn och människosyn.

Johan är intresserad av hur människor uppfattar samhället och vad det betyder för människans livsbetingelser. Han menar att det ideella arbetets betydelse inbegriper centrala föreställningar om samhället och vad det betyder för människan vilket gör det till ett lämpigt sätt att förstå människors samhällssyn.

Utöver sitt avhandlingsarbete har Johan tillsammans med Martin Börjeson gjort en intervjustudie om hur ideella ledare inom ungdomsidrotten ser på de sociala dimensionerna av sitt ledarskap. Studien resulterade i en rapport som gavs ut av Riksidrottsförbundet under sommaren 2007.

Sedan avhandlingen har han bland annat arbetat med frågor kring svensk folkbildning. Tillsammans med forskare från Lärarhögskolan studeras hur främst studieförbunden förhåller sig till civilsamhället.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Pelle Åberg, Johan von Essen, Patrik Cras, Marie Nordfeldt, Kjell Hansen (2024). Folkbildning i landsbygder: Om folkbildningens betydelser för människor och lokalsamhällen i svenska landsbygder
[Fulltext]
Patrik Cras, Marie Nordfeldt, Pelle Åberg, Johan von Essen (2023). Kan civilsamhället lösa landsbygdens samhällsutmaningar?
Lars Svedberg, Johan von Essen (2022). Avslutning
Johan von Essen, Lars Svedberg (2022). Engagemangets gestaltningar: Insatser i och utanför civilsamhället
Patrik Cras, Johan von Essen, Pelle Åberg (2022). Ett möte mellan civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning
Johan von Essen (2022). Ideellt arbete: om sega strukturer i en föränderlig tid
Johan von Essen, Lars Svedberg (2022). Introduktion och teoretiska ansatser
Johan von Essen, Pelle Åberg (2022). Landsbygdens civilsamhällen som bärare av resurser
Patrik Cras, Johan von Essen, Kjell Hansen, Marie Nordfeldt, Pelle Åberg (2022). Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen
Lars Svedberg, Johan von Essen (2022). Medborgerligt engagemang i det svenska samhället 1992-2019
Patrik Cras, Johan von Essen, Marie Nordfeldt, Pelle Åberg (2022). Om lantbrukarnas riksförbund som folkrörelseorganisation: Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden
Johan von Essen (2021). Argument för hur två så pass olika filosofer som Wittgenstein och Arendt kan vara en utgångspunkt för hur livsåskådningsforskningen kan ge ett bidrag till studier om civilsamhället
Johan von Essen (2021). Avslutning
Johan von Essen (2021). Det svenska civilsamhället: en introduktion
Johan von Essen (2021). Inledning
Lars Svedberg, Johan von Essen (2021). Medborgerligt engagemang i det svenska samhället 1992-2019
Johan von Essen, Lars Svedberg (2020). Avslutning
[Fulltext]
Johan von Essen, Lars Svedberg (2020). Förord
[Fulltext]
Johan von Essen (2020). Ideellt arbete i det svenska samhället
[Fulltext]
Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm (2020). Inledning
[Fulltext]
Johan von Essen, Lars Svedberg (2020). Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2019
[Fulltext]
Johan Hvenmark, Johan von Essen (2020). Revisiting the political nature of corporate philanthropic foundations: the case of Sweden
Johan von Essen, Julia Grosse (2019). Religiosity and civic engagement in late-modern Swedish society
[Fulltext]
Johan von Essen, Morten Frederiksen, Jill Loga (2019). The Ambiguities of Volunteering
Johan von Essen (2019). The Shifting Meanings of Popular Engagement in Swedish Society
Johan von Essen, Lars Svedberg (2018). Folkbildningen: en medborgaraktivitet bland andra
Bjarne Ibsen, Johan von Essen, Ola Segnestam Larsson (2018). Tränares kompetens och lärande i svenska idrottsföreningar
Johan von Essen (2017). Vad gör vi med toleransen?
[Fulltext]
Johan von Essen (2017). What are we doing with tolerance?
[Fulltext]
Johan von Essen, Lars Svedberg (2016). Folkbildningen: en medborgaraktivitet bland andra
Lars Svedberg, Susanne Wallman Lundåsen, Johan von Essen, Rebecka Andersen (2016). Rum för engagemang: Om Riksbyggen i historia och samtid
Jacques Haers, Johan von Essen (2015). Christian calling and volunteering
Johan von Essen, Magnus Jegermalm, Lars Svedberg (2015). Folk i rörelse: medborgerligt engagemang 1992-2014
[Fulltext]
Johan von Essen (2015). Lost and found in secularization: a religious perspective on the meaning of volunteering
Johan von Essen, Magnus Karlsson, Lena Blomquist, Emilia Forssell, Lars Trägårdh (2015). Med kärlek till det oordnade
Johan von Essen, Emilia Forssell, Magnus Karlsson, Lars Trägårdh (2015). Med kärlek till det oordnade
Lars Svedberg, Johan von Essen (2015). Mer engagemang?: folkbildningen i det svenska civilsamhället
[Fulltext]
Johan von Essen (2015). Om förtroendevalda i det svenska civilsamhället
Lesley Hustinx, Johan von Essen, Jacques Haers, Sara Mels (2015). Religion and volunteering: complex, contested and ambiguous relationships
Johan von Essen, Lesley Hustinx, Jacques Haers, Sara Mels (2015). Religion and volunteering: complex, contested and ambiguous relationships
Pelle Åberg, Johan von Essen (2014). Managing life in an “iron cage”
Johan Vamstad, Johan von Essen (2013). Charitable giving in a universal welfare state: Charity and social rights in Sweden
Johan von Essen, Ola Segnestam Larsson (2013). Civilsamhällets pluralism och toleransens gränser
Ola Segnestam Larsson, Johan von Essen (2013). Toleransens gränser
Pelle Åberg, Johan von Essen (2013). Tradition, resurs eller nödvändighet?: Om relationerna mellan folkhögskolor och deras huvudmän
[Fulltext]
Johan von Essen, Gunnar Sundgren (2012). En mosaik av mening
Johan von Essen, Gunnar Sundgren (2012). En mosaik av mening: om studieförbund och civilsamhälle
Johan von Essen (2012). Från folkrörelse till kartell
Lars Svedberg, Johan von Essen (2012). Ideellt arbete i Sverige: en introduktion
Johan von Essen, Timmy Larsson, Anita Nordzell, Gunnar Sundgren, Pelle Åberg (2012). Mening på marknad?
Marta Reuter, Filip Wijkström, Johan von Essen (2012). Policy Tools or Mirrors of Politics: Government-Voluntary Sector Compacts in the Post-Welfare State Age
Johan von Essen, Julia Grosse (2012). Senmodernitetens religiositet och ideella engagemang
Johan von Essen, Gunnar Sundgren (2012). Vilse i civilsamhället
Pelle Åberg, Johan von Essen (2011). The hybridization of civil society organizations: Member organizations as a link to civil society or as loyal business relations?
Johan Hvenmark, Johan von Essen (2010). A Civic Trinity in Transformation?: Changing Patterns and Perspectives on Membership, Volunteering, and Citizenship in Swedish Civil Society
Johan von Essen (2010). Avslutning
Johan von Essen, Susanne Lundåsen, Lars Svedberg, Lars Trägårdh (2010). Det svenska civilsamhället: en introduktion
Johan von Essen (2010). Inledning
Pelle Åberg, Johan von Essen (2010). Isomorphic processes and discursive strategies: Swedish study associations caught between civil society, the state and the market
[Fulltext]
Johan von Essen, Lars Svedberg (2010). Organisationer och engagemang i det svenska civilsamhället
Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm (2010). Svenskarnas engagemang är större än någonsin: insatser i och utanför föreningslivet
[Fulltext]
Johan von Essen, Pelle Åberg (2009). Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer: studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer
[Fulltext]
Martin Börjeson, Johan von Essen, Johan R Norberg (2009). Föreningsidrotten ur ett civilsamhällesperspektiv: idrott i spänningsfältet mellan stat, marknad och familj
[Fulltext]
Lars Svedberg, Johan von Essen (2009). Om självförverkligande och samhällsnytta - forskning kring det ideella arbetet
Pelle Åberg, Johan von Essen (2009). Swedish Study Associations and their Members: A Link to Civil Society or a Loyal Business Relationship?
array
Johan von Essen (2008). Om det ideella arbetets betydelse
Mia Lövheim, Johan von Essen (2008). Unga och tillit
Martin Börjeson, Johan von Essen (2007). Det sociala ledarskapet
[Fulltext]
Johan von Essen, Mia Lövheim (2007). Ungdomars tillit
Johan von Essen, J Risfelt (1998). Spretande tro bland unga ledare

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2023