Björn Åkerblom

Avdelningen för verksamhetsstöd

Titel: Studiehandläggare

Telefon: 072-396 79 96

E-post: bjorn.akerblom@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Frågor om socionomutbildning, master- och magisterutbildning inom socialt arbete.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024