Maria Ingemarson

Institutionen för social vetenskap

Titel: Fil dr, forskare

Telefon: 076-636 50 12

E-post: maria.ingemarson@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Forskningsområde

Maria Ingemarson är socionom och filosofie doktor med särskilt intresse för kopplingen mellan praktik och akademi.

2018 disputerade Maria vid Karolinska Institutet. Avhandlingsarbetet rörde skolprevention, skolans roll i ungas socioemotionella utveckling och interventionsimplementering. Avhandlingen innehåller en randomiserad studie och intervjustudier av skolans förutsättningar till implementering av ett preventionsprogram. Inom avhandlingens ram genomförde Maria även en studie kring sambandet mellan lärares klassrumsstrategier och det sociala klimatet i klassrummet, där klasser med problem med utåtagerande beteenden var av särskilt intresse. Maria har tidigare genomfört flera praktiknära utvärderingsprojekt för FoU, Stockholms universitet och Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Utvärderingarna har bland annat fokuserat stöd till människor med psykisk funktionsnedsättning, hemlöshet samt olika typer av sociala projekt inom både offentlig sektor och civilsamhälle.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Maria Ingemarson, Filip Wollter (2023). Att arbeta med skolsociala team: Utvärdering av innehåll och arbetssätt i Stockholm stad
[Fulltext]
Inger Ekbom, Maria Ingemarson, Susanne Björk (2021). Trappan-modellen: Praktik och framtida studier
Maria Ingemarson, Ingvar Rosendahl, Maria Bodin, Andreas Birgegård (2020). Teacher’s use of praise, clarity of school rules and classroom climate: comparing classroom compositions in terms of disruptive students
Maria Ingemarson (2018). PS - A school-wide prevention programme: Effects, core components and implementation
Maria C. Bodin, Sandra H. South, Maria Ingemarson (2016). A Quasi-Randomized Trial of a School-Wide Universal Prevention Program: Results and Lessons Learned
Maria Ingemarson, Maria Bodin, Birgitta Rubenson, Karin Guldbrandsson (2016). The implementation of a behavioural support programme Teachers' perceptions of the programme and themselves as providers
Maria Ingemarson, Birgitta Rubenson, Maria Bodin, Karin Guldbrandsson (2014). Implementation of a school-wide prevention programme-teachers' and headmasters' perceptions of organizational capacity.
Maria Ingemarson, Jessica Sjögren, Katarina Piuva (2011). Om att utvärdera funktioner eller relationer: Två studier av insatsen boendestöd
Maria Ingemarson, Johan Holmdahl (2010). I lugn och oro: en brukarstudie över Erstabacken, ett medicinskt boende för svårt sjuka hemlösa
[Fulltext]
Emilia Forssell, Maria Ingemarson (2008). Integrationsarbete i civilsamhället: unga och äldre i blickfånget
[Fulltext]
Maria Ingemarson, Åke Bergmark, Tommy Lundström (2006). Att planera för boendestöd: Om planer, trepartssamtal och klientmedverkan i socialpsykiatrin
[Fulltext]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024