Roger Klinth

Ledning

Titel: Rektor/vd

Telefon: 08-555 050 01

E-post: roger.klinth@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Klara Goedecke, Roger Klinth (2021). Selling Swedish Fathers: On Fatherhood, Gender Equality and Swedishness in Strategic Communication by the Swedish Institute, 1968-2015
Roger Klinth (2018). Frihet, jämlikhet, faderskap: om relationen mellan faderskap och svenskhet i kommunikationen av svensk familjepolitik till utlandet
[Fulltext]
Roger Klinth (2018). Mannens frigörelse - ett jämställdhetspolitiskt manifest: kommentar till Olof Palme, "The emancipation of man"
Roger Klinth (2014). Dags för nästa steg i pappaledighetsfrågan: men vem går först?
Roger Klinth, Karin Mårdsjö Blume (2013). Att bygga en akademisk professionsutbildning: utmaningar och möjligheter
Roger Klinth (2013). Den svenska pappapolitiken i historisk belysning
Jeff Hearn, Marie Nordberg, Kjerstin Andersson, Dag Balkmar, Lucas Gottzén, Roger Klinth, Keith Pringle, Linn Sandberg (2012). Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden
Roger Klinth (2012). Reflections from a year in a men's group
Roger Klinth (2011). Ett jubileum som både blickar bakåt och framåt
Helena Bergman, Maria Eriksson, Roger Klinth (2011). Föräldraskapets omvandlingar och styrningens omvandlingar
Helena Bergman, Maria Eriksson, Roger Klinth (2011). Föräldraskapets politik: från 1900- till 2000-tal
Roger Klinth (2011). När mamma skaffar jobb blir pappa med barn: om Palmes politiska ordning
[Fulltext]
Roger Klinth, Thomas Johansson (2010). Nya svenska fäder
Roger Klinth (2009). Den svenska pappapolitiken: mellan omfördelning och konsensusbyggande
Cecilia Lindgren, Roger Klinth (2009). Progression i en bolognaanpassad lärarutbildning
Roger Klinth (2008). Best of both worlds: Fatherhood and Gender Equality in Swedish Paternity Leave Campaigns 1976-2006
[Fulltext]
Thomas Johansson, Roger Klinth (2008). Caring fathers: The ideology of gender equality and masculine positions
Roger Klinth (2007). Citizen Fatherhood in Sweden and Australia
Thomas Johansson, Roger Klinth (2007). De nya fäderna: om pappaledighet, jämställdhet och nya maskulina positioner
Roger Klinth, Thomas Johansson (2006). New Swedish Men?: Gender Equality and New Masculinities
Roger Klinth (2005). Pappaledighet som jämställdhetsprojekt: Om den svenska pappaledighetens politiska historia
Roger Klinth (2004). Att kvotera eller inte
Roger Klinth (2003). Män gör jämställdhet: eller kan en man vara feminist?
Roger Klinth (2003). På männens villkor?: forskning om den svenska familje- och jämställdhetspolitiken
array
Roger Klinth (2002). Göra pappa med barn
Roger Klinth (1999). Den emanciperade mannen: mannen i familjen speglad genom utbildningsprogrammen i svensk radio och TV 1963–1971
Roger Klinth (1999). Mannen och den jämställda familjen: mannen i familjen speglad genom utbildningsprogrammen i svensk radio och TV 1946-1971
Roger Klinth (1999). The man and the equal family: a study of the new images of masculinity in the educational radio and TV programmes in Sweden, 1946-1971

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024