Lena Wiktorin

Högskolebiblioteket

Titel: Bibliotekarie

Telefon: 076-636 50 15

E-post: lena.wiktorin@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Samordnare för pedagogiskt stöd.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 januari 2022