Therese Ydremark

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Affilierad forskare

Telefon: 070-690 90 75

E-post: therese.ydremark@mchs.se

Adress: Box 441, 128 06 Sköndal
Besöksadress: Herbert Widmans väg 12, plan 2

Arbetsområde

Therese är intresserad av frågor som rör medborgerligt engagemang och i fokus för hennes avhandlingsprojekt står utrikes föddas civilsamhällesengagemang.

EXAMEN

Politices Masterexamen, huvudområde Statsvetenskap, Stockholm universitet (2014)
Filosofie Kandidatexamen, huvudområde Statsvetenskap, Linköpings universitet (2003)

HANDLEDARE

Professor Johan von Essen, professor Magnus Tideman och biträdande professor Branka Likic-Brboric.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2023