Annica Lagerin

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Lektor, med dr, distriktssköterska

Telefon: 076-636 51 44

E-post: annica.lagerin@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområde och bakgrund

Annica Lagerin har bakgrund som distriktssköterska på vårdcentral, inom hemsjukvård och barnhälsovård. Annica är med dr. och hon disputerade 2016 vid sektionen för allmänmedicin på Karolinska Institutet med en avhandling om distriktssköterskors kliniska arbete för äldre personer. Avhandlingens huvudsakliga syfte var att utforska den vård som distriktssköterskan erbjuder äldre personer och distriktssköterskans erfarenheter av denna vård med inriktning på förebyggande hälsosamtal i hemmet, behandling av bensår och äldres läkemedelsanvändning.

UNDERVISNING

Annica undervisar inom vårdvetenskap på grund- och avancerad nivå. Hon har erfarenhet av samtalsträning för sjuksköterskor på fenomenologisk grund, handledning och kursledarskap.

Forskningsområde

Den fortsatta forskningen omfattar olika yrkesprofessioners förhållningssätt vid palliativ vård av barn, vuxna och äldre, vilka hinder och möjligheter som beskrivs vid genomförande av brytpunktssamtal och existentiella samtal.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Christina Melin Johansson, Annica Lagerin, Bodil Holmberg, Camilla Udo (2023). Talk for life - conversations in palliative care: Establishing a Trusting Relation: Interdisciplinary Strategies
Annica Lagerin (2022). District nurses’ use of a decision support and assessment tool to improve the quality and safety of medication use in older adults
Annica Lagerin, Lena Törnkvist, Johan Fastbom, Lena Lundh (2021). District nurses’ experiences of using a clinical decision support system and an assessment tool at elderly care units in primary health care: a qualitative study
Annica Lagerin, Lena Lundh, Lena Törnkvist, Johan Fastbom (2020). District nurses' use of a decision support and assessment tool to improve the quality and safety of medication use in older adults: a feasibility study
Annica Lagerin, Lena Törnkvist, Gunnar Nilsson, Kristina Johnell, Johan Fastbom (2020). Extent and quality of drug use in community-dwelling people aged ≥75 years: A Swedish nationwide register-based study
Annica Lagerin, Ingrid Hylander, Lena Törnkvist (2017). District nurses' experiences of caring for leg ulcers in accordance with clinical guidelines: a grounded theory study.
Annica Lagerin, Lena Törnkvist, Ingrid Hylander (2016). District nurses' experiences of preventive home visits to 75-year-olds in Stockholm: a qualitative study.
Annica Lagerin, Axel C Carlsson, Gunnar Nilsson, Jeanette Westman, Lena Törnkvist (2014). District nurses' preventive home visits to 75-year-olds: An opportunity to identify factors related to unsafe medication management
Annica Lagerin, G Nilsson, L Törnkvist (2007). An educational intervention for district nurses: use of electronic records in leg ulcer management.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juni 2024