Annica Lagerin

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Lektor, med dr, distriktssköterska

Telefon: 076-636 51 44

E-post: annica.lagerin@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområde och bakgrund

Annica Lagerin har bakgrund som distriktssköterska på vårdcentral, inom hemsjukvård och barnhälsovård. Annica är med dr. och hon disputerade 2016 vid sektionen för allmänmedicin på Karolinska Institutet med en avhandling om distriktssköterskors kliniska arbete för äldre personer. Avhandlingens huvudsakliga syfte var att utforska den vård som distriktssköterskan erbjuder äldre personer och distriktssköterskans erfarenheter av denna vård med inriktning på förebyggande hälsosamtal i hemmet, behandling av bensår och äldres läkemedelsanvändning.

UNDERVISNING

Annica undervisar inom vårdvetenskap på grund- och avancerad nivå. Hon har erfarenhet av samtalsträning för sjuksköterskor på fenomenologisk grund, handledning och kursledarskap.

Forskningsområde

Den fortsatta forskningen omfattar olika yrkesprofessioners förhållningssätt vid palliativ vård av barn, vuxna och äldre, vilka hinder och möjligheter som beskrivs vid genomförande av brytpunktssamtal och existentiella samtal.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 februari 2023