Ingrid Hellström

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Professor vård av äldre, Vicerektor utbildning

Telefon: 076-636 50 59

E-post: ingrid.hellstrom@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Forskningsområde och bakgrund

Ingrid Hellströms forskningsprofil ligger främst inom gerontologisk omvårdnad och palliativ vård. Forskningen fokuserar på personer som lever med långvarig sjukdom, företrädesvis äldre personer och personer som lever med en kognitiv sjukdom, samt skärningspunkten mellan migration och demenssjukdomar. Hennes forskningsområde innefattar även sjuksköterskors yrkesutövning inom kommunal hemsjukvård. Ingrid disputerade på en avhandling som studerade parrelationen hos äldre makar varav den ena parten levde med en demenssjukdom. Ingrids bidrag till forskarsamhället ligger främst inom utveckling av begreppet couplehood, där par som lever med demenssjukdom betraktas vara en enhet och inte två separata individer med skilda behov. Lika viktigt som att framhålla personskapet är att se par eller grupper av personer såsom familjer som enheter som lever och hanterar kronisk ohälsa, svår sjukdom och död. Det är av vikt att inte enbart använda ett personcentrerat förhållningssätt i vården, utan även ett relationsbaserat.

Undervisning

Ingrid Hellström undervisar inom gerontologisk omvårdnad, främst inom vård och stöd till personer som lever med kognitiv sjukdom och deras anhöriga, samt inom kvalitativ metod. Hon undervisar på grund och avancerad nivå, samt forskarutbildningsnivå. Ingrid har varit huvudhandledare till fyra doktorander fram till disputation, samt som bi-handledare fem doktorander.

Pågående doktorandhandledning: Doktorand Anna Zhou, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, LiU. Projekt: Att åldras i Sverige som utlandsfödd. Det övergripande syftet är att undersöka migrationens betydelse för det sociala åldrandet för utlandsfödda äldre personer. Finansierad av Region Östergötland (RÖ).

AKADEMISKA MERITER & EXAMEN

2019 Professor inom vård av äldre, Marie Cederschiöld högskola
2017-2020 Proprefekt för forskning vid Inst. för samhälls-och välfärdsstudier, LiU
2016-2019 Forskningschef Närsjukvårdsområdet Östra Östergötland, RÖ
2016 Biträdande professor i omvårdnad, LiU
2013 Docent, palliativ vård, Marie Cederschiöld högskola
2005 Medicine doktorsexamen, LiU
1991 Leg. sjuksköterska, LiU
1985–1987 Språkstudier (svenska och franska), LiU

ANDRA UPPDRAG

Ledamot Anställningsnämnden, Marie Cederschiöld högskola 2022 – pågående
Ordförande i Likabehandlingsrådet, Marie Cederschiöld högskola 2019 – pågående
Ledamot Editorial Board, Dementia: The International Journal of Social Research and Practice, 2016 – pågående
Ledamot av ledningsgruppen för de Nationella riktlinjerna inom vård och omsorg av personer med demens, Socialstyrelsen, (specifikt ansvar för omvårdnad och stöd till anhöriga) 2015 – pågående

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Ingrid Hellström (2024). Kommunal hälso- och sjukvård: Arbetsmiljö bortom sjukhuset
[Fulltext]
Mona Söderlund, Ingrid Hellström, Johan Vamstad, Ragnhild Hedman (2024). Peer support for the newly diagnosed: how people with dementia can co-produce meeting centre services
Sara Eklöf, Charlotta Eskilson, Tove Godskesen, Ingrid Hellström, Agneta Wennman-Larsen (2024). Publiceringsetik utan gränser: En seminarieserie i samverkan
Therése Bielsten, Ingrid Hellström, Reena Lasrado, Mark Hann, Linda Davies, James Schumm, John Keady (2023). Doing Things Together in the Neighbourhood: Developing and testing the ‘DemPower’ app
Ingrid Hellström (2023). Older migrants and dementia
Therese Bielsten, Elzana Odzakovic, Agneta Kullberg, Jan Marcusson, Ingrid Hellström (2022). Controlling the Uncontrollable: Patient Safety and Medication Management From the Perspective of Registered Nurses in Municipal Home Health Care
Reena Lasrado, Therese Bielsten, Mark Hann, James Schumm, Siobhan Theresa Reilly, Linda Davies, Caroline Swarbrick, Robyn Dowlen, John Keady, Ingrid Hellström (2021). Developing a Management Guide (the DemPower App) for Couples Where One Partner Has Dementia: Nonrandomized Feasibility Study
Magda Eriksson-Liebon, Susanne Roos, Ingrid Hellström (2021). Patients' expectations and experiences of being involved in their own care in the emergency department: A qualitative interview study
Iréne Ericsson, Anne W. Ekdahl, Ingrid Hellström (2021). "To be seen": older adults and their relatives' care experiences given by a geriatric mobile team (GerMoT)
Johan Lundgren, Annika Norell-Clarke, Ingrid Hellström, Charlotte Angelhoff (2020). Adolescents' Experiences of Staying Overnight at Family-Centered Pediatric Wards
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2020). Elements of assisted bodily care: Ethical aspects
Ingrid Hellström (2020). Hur kan framtidens vård för äldre utvecklas?
Elzana Odzakovic, Ingrid Hellström, Richard Ward, Agneta Kullberg (2020). 'Overjoyed that I can go outside': Using walking interviews to learn about the lived experience and meaning of neighbourhood for people living with dementia
Ragnhild Hedman, Astrid Norberg, Ingrid Hellström (2019). Agency and communion in people with Alzheimer's disease, as described by themselves and their spousal carers.
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Astrid Norberg, Jane Österlind (2019). Assenting to exposedness: meanings of receiving assisted bodily care in a nursing home as narrated by older persons.
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Astrid Norberg, Jane Österlind (2019). Assenting to exposedness: meanings of receiving assisted bodily care (RABC) in a nursing home as narrated by older persons
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2019). Being a spectator in ambiguity: Family members' perceptions of assisted bodily care in a nursing home
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2019). End-of-life care in a nursing home: Assistant nurses' perspectives
Reena Lasrado, Therése Bielsten, Mark Hann, Linda Davies, James Schumm, Siobhan Reilly, Caroline Swarbrick, John Keady, Ingrid Hellström (2018). Designing and Implementing a Home-Based Couple Management Guide for Couples Where One Partner has Dementia (DemPower): Protocol for a Nonrandomized Feasibility Trial.
Ragnhild Hedman, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Astrid Norberg (2018). Sense of Self in Alzheimer’s Research Participants
Therése Bielsten, Ingrid Hellström (2017). A review of couple-centred interventions in dementia: Exploring the what and why - Part A.
Bodil Holmberg, Ingrid Hellström, Jane Österlind (2017). Being a companion at a natural pathway towards death
Ingrid Hellström, Cecilia Håkanson, Henrik Eriksson, Jonas Sandberg (2017). Development of older men's caregiving roles for wives with dementia.
Jane Österlind, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Ingrid Hellström (2017). Feeling lonely in an unfamiliar place: Older people's experiences of life close to death in a nursing home
Ingrid Hellström, Lars-Christer Hydén (2016). Att leva med demens
Elin Nilsson, Ingrid Hellström (2016). Demens och identitet i relationer
Therése Bielsten, Ingrid Hellström (2016). Den bortglömda kroppen
Ragnhild Hedman, Görel Hansebo, Britt-Marie Ternestedt, Ingrid Hellström, Astrid Norberg (2016). Expressed Sense of Self by People With Alzheimer’s Disease in a Support Group Interpreted in Terms of Agency and Communion
Ingrid Hellström (2016). Vardag och samspel hemma eller på hemmet
Ragnhild Hedman, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt, Görel Hansebo, Astrid Norberg (2014). Social positioning by people with Alzheimer's disease in a support group
Ida Carlander (Goliath), Britt-Marie Ternestedt, Jonas Sandberg, Ingrid Hellström (2013). Constructing family identity close to death
Henrik Eriksson, Jonas Sandberg, Ingrid Hellström (2013). Experiences of long-term home care as an informal caregiver to a spouse: gendered meanings in everyday life for female carers.
Ragnhild Hedman, Görel Hansebo, Britt-Marie Ternestedt, Ingrid Hellström, Astrid Norberg (2013). How people with Alzheimer's disease express their sense of self: Analysis using Rom Harré's theory of selfhood
Jane Österlind, Görel Hansebo, Janicke Andersson, Britt-Marie Ternestedt, Ingrid Hellström (2011). A discourse of silence: professional carers resoning of death and dying in nursing homes
Ida Carlander (Goliath), Britt-Marie Ternestedt, Eva Sahlberg-Blom, Ingrid Hellström, Jonas Sandberg (2011). Being me and being us in a family living close to death at home
Ida Carlander (Goliath), Britt-Marie Ternestedt, Eva Sahlberg-Blom, Ingrid Hellström, Jonas Sandberg (2011). Four aspects of self-image close to death at home
Ida Carlander (Goliath), Eva Sahlberg-Blom, Ingrid Hellström, Britt-Marie Ternestedt (2011). The modified self: family caregivers' experiences of caring for a dying family member at home
Lise-Lotte Dwyer, Ingrid Hellström (2010). Ett värdigt möte i vardagen
Ingrid Hellström, Ida Carlander (Goliath) (2010). Närstående i hemsjukvården
Ingrid Hellström (2010). Värdighet och äldre makar med demens
Ingrid Hellström (2009). Dignity and elderly spouses with dementia
Ingrid Hellström, M Nolan (2009). Time together
Ulla Lundh, Ingrid Hellström (2007). Berättelsen om Elna och Harald
Ingrid Hellström, Mike Nolan, Lennart Nordenfelt, Ulla Lundh (2007). Ethical and methodological issues in interviewing persons with dementia
Ingrid Hellström, Ulla Lundh (2007). Livet med demenssjukdom på äldre dagar
Ingrid Hellström, Mike Nolan, Ulla Lundh (2007). Sustaining 'couplehood': spouses' strategies for living positively with dementia
Ingrid Hellström, Mike Nolan, Ulla Lundh (2005). Awareness context theory and the dynamics of dementia: Improving understanding using emergent fit
array
Ingrid Hellström (2005). Parrelationer i förändring vid demenssjukdom
Ingrid Hellström, Mike Nolan, Ulla Lundh (2005). We do things together: A case study of couplehood

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024