Magnus Krossén

Enheten för verksamhetsstöd (ekonomifunktionen)

Titel: Ekonomichef

Telefon: 072-395 33 49

E-post: magnus.krossen@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Tf ekonomichef

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024