Linnea Lundgren

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Fil.dr, adjunkt

Telefon: 0701-493475

E-post: linnea.lundgren@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N

Arbetsområde och bakgrund

Linnea är forskare vid Centrum för Civilsamhällesforskning och adjunkt vid IDKT där hon undervisar i religionsbeteendevetenskap. Hennes primära forskningsintresse rör frågor om religion och civilsamhälle, relationen mellan stat och civilsamhälle och religiös förändring i samtida Sverige.

I sin avhandling ” A Risk or a Resource?: A Study of the Swedish State’s Shifting Perception and Handling of Minority Religious Communities between 1952-2019” studerades statens syn och reglering av vilka värden och principer som har varit vägledande för politiken i förhållande till religiösa minoriteter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 augusti 2022