Carina Lundh-Hagelin

Institutionen för vårdvetenskap, Forskarutbildning, Palliativt forskningscentrum

Titel: Lektor, docent i vårdvetenskap inr. onkologi och palliativ vård

Telefon: 076-636 50 78

E-post: carina.lundh-hagelin@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

Carinas forskning handlar i stort om det palliativa förhållningssättet där symtom och symtomidentifiering, teamarbete och framför allt modeller för sjuksköterskans personcentrerade arbete och samtal har stort fokus. Forskningen är inriktad mot tidig fas för personer med cancer, under och efter antitumoral behandling där palliativ vård kan ingå som ett komplement till kurativ behandling. Vidare fokuseras personer med behov av palliativ vård oavsett fas, diagnos, kulturell bakgrund och vårdplats. Studenters och personals känslor och attityder att vårda svårt sjuka och döende personer är ett annat forskningsområde där pedagogiska innovationer i omvårdnad (PIO) ingår med ett fokus på simulering för lärande.

Carina är huvudhandledare för:
Katarina Holmberg, Specialistsjuksköterska inriktning palliativ vård, doktorand vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet.
Camilla Ekeblom, Specialistsjuksköterska inriktning palliativ vård, licentiand vid Institutionen för vårdvetenskap på Marie Cederschiöld högskola.

Akademiska meriter & examen

2017 Docent i vårdvetenskap
2008 Med dr
1998 Specialistsjuksköterska inom onkologi med inriktning palliativ vård
1988 Leg. sjuksköterska

Affiliering
Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Wengstrom group

ANDRA UPPDRAG

Programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning palliativ vård
Programansvarig för forskarutbildning Människan i välfärdssamhället

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Jane Österlind, Ann-Charlotte Östensson, Birgitta Bisholt, Susanne Pusa, Christina Melin-Johansson, Carina Lundh Hagelin (2023). 6 S-modellen för personcentrerad palliativ vård: En undersökning av personalens uppfattningar på vård-och omsorgsboende och i hemtjänst
Katarina Holmberg, Karin Bergkvist, Solveig Adalsteinsdóttir, Yvonne Wengström, Carina Lundh Hagelin (2023). Nursing as a balancing act in allogeneic hematopoietic cell transplantation: Nurses' experiences through participation in workshops
Karoline Skedsmo, Hanne Maria Bingen, Kristin Hofsø, Simen A. Steindal, Carina Lundh Hagelin, Deborah Hilderson, Andréa Aparecida Gonçalves Nes, Dieter Smis, Hege Vistven Stenseth, Camilla Olaussen (2023). Postgraduate nursing students’ experiences with simulation-based learning in palliative care education: A qualitative study
Karoline Skedsmo, Andréa Aparecida Gonçalves Nes, Hege Vistven Stenseth, Kristin Hofsø, Marie Hamilton Larsen, Deborah Hilderson, Dieter Smis, Carina Lundh Hagelin, Camilla Olaussen, Marianne Trygg Solberg, Hanne Maria Bingen, Mia Alexandra Ølnes, Simen A. Steindal (2023). Simulation-based learning in palliative care in postgraduate nursing education: A scoping review
Linda Victoria Eriksson, Katarina Holmberg, Carina Lundh Hagelin, Yvonne Wengström, Karin Bergkvist, Jeanette Winterling (2023). Symptom Burden and Recovery in the First Year After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Ramona Schenell, Jane Österlind, Maria Browall, Christina Melin-Johansson, Carina Lundh Hagelin, Elin Hjorth (2023). Teaching to prepare undergraduate nursing students for palliative care: Nurse educators’ perspectives
Åsa G. Craftman, Amir H. Pakpour, Helena Calderon, Anna Meling, Maria Browall, Carina Lundh Hagelin (2022). Home care assistants' attitudes and perceptions of caring for people at the end of life in their homes in Sweden
Caritha Klasson, Maria Helde Frankling, Anna Warnqvist, Carina Sandberg, Marie Nordström, Carina Lundh Hagelin, Linda Björkhem-Bergman (2022). Sex Differences in the Effect of Vitamin D on Fatigue in Palliative Cancer Care: A Post Hoc Analysis of the Randomized, Controlled Trial 'Palliative-D'
Carina Lundh Hagelin, Christina Melin-Johansson, Kristina Ek, Ingela Henoch, Jane Österlind, Maria Browall (2022). Teaching about death and dying: A national mixed‐methods survey of palliative care education provision in Swedish undergraduate nursing programmes
Carina Lundh Hagelin, Christina Melin Johansson, Kristina Ek, Ingela Henoch, Jane Österlind, Maria Browall (2022). Undervisning om döende och död: En nationell kartläggning av palliativ vård i svenskasjuksköterskeprogram (nr 90)
Maria Browall, Amir H. Pakpour, Christina Melin-Johansson, Carina Lundh Hagelin, Jane Österlind, Ingela Henoch (2021). Development and Psychometric Evaluation of a New Short Version of the Swedish Frommelt Attitudes Toward Care of the Dying Scale
Caritha Klasson, Maria Helde Frankling, Carina Lundh Hagelin, Linda Björkhem-Bergman (2021). Fatigue in Cancer Patients in Palliative Care: A Review on Pharmacological Interventions.
Caritha Klasson, Maria Helde Frankling, Carina Lundh Hagelin, Linda Björkhem-Bergman (2021). Fatigue in Cancer Patients in Palliative Care: A Review on Pharmacological Interventions
Caroline Krook, Carina Lundh Hagelin, Gail Dunberger (2021). Living in limbo: Meanings of living with fecal incontinence as narrated by women after treatment for pelvic cancer
Sofi Fristedt, Annika Grynne, Christina Melin-Johansson, Ingela Henoch, Carina Lundh Hagelin, Maria Browall (2021). Registered nurses and undergraduate nursing students' attitudes to performing end-of-life care
Caritha Klasson, Maria Helde-Frankling, Carina Sandberg, Marie Nordström, Carina Lundh Hagelin, Linda Björkhem-Bergman (2021). Vitamin D and Fatigue in Palliative Cancer: A Cross-Sectional Study of Sex Difference in Baseline Data from the Palliative D Cohort
Åsa Gransjön Craftman, Anna Swall, Kajsa Båkman, Åke Grundberg, Carina Lundh Hagelin (2020). Caring for older people with dementia reliving past trauma
Carina Lundh Hagelin, Carol Tishelman, Birgit H. Rasmussen, Olav Lindqvist (2020). Den komplexa vården under livets sista dagar: Det räcker inte med fyra hörnstenar
Anna Klarare, Susanne Lind, Johan Hansson, Bjöörn Fossum, Carl Johan Fürst, Carina Lundh Hagelin (2020). Leadership in specialist palliative home care teams: A qualitative study
Ulrika Olsson Möller, Christa Pranter, Carina Lundh Hagelin, Ingela Beck, Marlene Malmström, Carl Johan Fürst, Birgit H. Rasmussen (2020). Using Cards to Facilitate Conversations About Wishes and Priorities of Patients in Palliative Care
Anna Jervaeus, Kaisa Fritzell, Carina Lundh-Hagelin, Ann-Christin von Vogelsang (2019). Does the Time Trade-off Method Reflect Health-Related Quality of Life?: A Mixed Methods Analysis of Preference Measures 10 Years After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage
Anna Swall, Åsa Craftman, Åke Grundberg, Eleonor Wiklund, Nina Väliaho, Carina Lundh Hagelin (2019). Dog handlers' experiences of therapy dogs' impact on life near death for persons with dementia
Anna Klarare, Johan Hansson, Bjöörn Fossum, Carl Johan Fürst, Carina Lundh Hagelin (2019). Team type, team maturity and team effectiveness in specialized palliative home care: an exploratory questionnaire study
Anna Klarare, Birgit H. Rasmussen, Bjöörn Fossum, Johan Hansson, Carl Johan Fürst, Carina Lundh Hagelin (2018). Actions helping expressed or anticipated needs: Patients with advanced cancer and their family caregivers' experiences of specialist palliative home care teams.
Carina Lundh Hagelin, Anna Klarare, Carl Johan Fürst (2018). The applicability of the translated Edmonton Symptom Assessment System: Revised [ESAS-r] in Swedish palliative care
Christina Melin-Johansson, Jane Österlind, Carina Lundh Hagelin, Ingela Henoch, Kristina Ek, Ingrid Bergh, Maria Browall (2018). Undergraduate nursing students' transformational learning during clinical training.
Anna Klarare, Birgit, H. Rasmussen, Bjöörn Fossum, Carl Johan Fürst, Johan Hansson, Carina Lundh Hagelin (2017). Experiences of security and continuity of care: patients' and families' narratives about the work of specialized palliative home care teams
Anna Swall, Britt Ebbeskog, Carina Lundh Hagelin, Ingegerd Fagerberg (2017). Stepping out of the shadows of Alzheimer's disease: A phenomenological hermeneutic study of older people with Alzheimer´s disease caring for a therapy dog.
Ingela Beck, Ulrika Olsson Möller, Marlene Malmström, Anna Klarare, Henrik Samuelsson, Carina Lundh Hagelin, Birgit Rasmussen, Carl Johan Fürst (2017). Translation and cultural adaptation of the Integrated Palliative care Outcome Scale including cognitive interviewing with patients and staff
Ingela Henoch, Christina Melin-Johansson, Ingrid Bergh, Susann Strang, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Carina Lundh Hagelin, Lars Westin, Jane Österlind, Maria Browall (2017). Undergraduate nursing students' attitudes and preparedness toward caring for dying persons: A longitudinal study
Anna Swall, Britt Ebbeskog, Carina Lundh Hagelin, Ingegerd Fagerberg (2016). 'Bringing respite in the burden of illness': Dog handlers experience of visiting older persons with dementia together with a therapy dog
Carina Lundh Hagelin, Christina Melin-Johansson, Ingela Henoch, Ingrid Bergh, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Charlotte Prahl, Susann Strang, Lars Westin, Jane Österlind, Maria Browall (2016). Factors influencing attitude toward care of dying patients in first-year nursing students
Ingela Henoch, Ida Carlander (Goliath), Maja Holm, Inger James, Elisabeth Kenne Sarenmalm, Carina Lundh Hagelin, Susanne Lind, Anna Sandgren, Joakim Öhlén (2016). Palliative Care Research: A Systematic Review of foci, designs and methods of research conducted in Sweden between 2007 and 2012
Lena Axelsson, Birgitta Klang, Carina Lundh Hagelin, Stefan H Jacobson, Sissel Andreassen Gleissman (2015). End of life of patients treated with haemodialysis as narrated by their close relatives.
Lena Axelsson, Birgitta Klang, Carina Lundh Hagelin, Stefan H Jacobson, Sissel Andreassen Gleissman (2015). Meanings of being a close relative of a family member treated with haemodialysis approaching end of life
Anna Klarare, Bjöörn Fossum, Carl Johan Fürst, Carina Lundh Hagelin (2015). Translation and cultural adaptation of research instruments - guidelines and challenges: An example in FAMCARE-2 for use in Sweden
Anna Swall, Ingegerd Fagerberg, Britt Ebbeskog, Carina Lundh Hagelin (2014). A therapy dog’s impact on daytime activity and night-time sleep for older persons with Alzheimer’s disease - A case study
Anna Swall, Britt Ebbeskog, Carina Lundh Hagelin, Ingegerd Fagerberg (2014). Can therapy dogs evoke awareness of one's past and present life in persons with Alzheimer's disease?
Olav Lindqvist, Gunilla Lundquist, Andrew Dickman, Johannes Bükki, Urska Lunder, Carina Lundh Hagelin, Birgit H Rasmussen, Sylvia Sauter, Carol Tishelman, Carl Johan Fürst (2013). Four essential drugs needed for quality care of the dying: a Delphi-study based international expert consensus opinion.
Anna Klarare Ljungberg, Carina Lundh Hagelin (2013). Möjligheter & utmaningar för teamarbete i palliativ vård
[Fulltext]
Anna Klarare, Carina Lundh Hagelin, Carl Johan Fürst, Bjöörn Fossum (2013). Team interactions in specialized palliative care teams: a qualitative study
[Fulltext]
Olav Lindqvist, Carol Tishelman, Carina Lundh Hagelin, Jean B Clark, Maria L Daud, Andrew Dickman, Franzisca Domeisen Benedetti, Maren Galushko, Urska Lunder, Gunilla Lundquist, Guido Miccinesi, Sylvia B Sauter, Carl Johan Fürst, Birgit H Rasmussen (2012). Complexity in non-pharmacological caregiving activities at the end of life: an international qualitative study.
Natasja Raijmakers, Maren Galushko, Franzisca Domeisen, Monica Beccaro, Carina Lundh Hagelin, Olav Lindqvist, Ovidiu Popa-Velea, Vanessa Romotzky, Stefanie Schuler, John Ellershaw, Christoph Ostgathe (2012). Quality indicators for care of cancer patients in their last days of life: literature update and experts' evaluation.
Lena Axelsson, Ingrid Randers, Carina Lundh Hagelin, Stefan H Jacobson, Birgitta Klang (2012). Thoughts on death and dying when living with haemodialysis approaching end of life.
Carina Lundh Hagelin, Y Wengström, E Ahsberg, C J Fürst (2009). Fatigue dimensions in patients with advanced cancer in relation to time of survival and quality of life.
Carina Lundh Hagelin, Yvonne Wengström, Carl Johan Fürst (2009). Patterns of fatigue related to advanced disease and radiotherapy in patients with cancer-a comparative cross-sectional study of fatigue intensity and characteristics.
Carina Lundh Hagelin, Yvonne Wengström, Carol Tishelman, Carl Johan Fürst (2007). Nurses' experiences of clinical use of a quality of life instrument in palliative care.
Carina Lundh Hagelin, Yvonne Wengström, Sara Runesdotter, Carl Johan Fürst (2007). The psychometric properties of the Swedish Multidimensional Fatigue Inventory MFI-20 in four different populations.
Carina Lundh Hagelin, Ake Seiger, C J Fürst (2006). Quality of life in terminal care--with special reference to age, gender and marital status.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 juni 2023