Åsa Landberg

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Doktorand, Biträdande ordf. Doktorandföreningen

Telefon: 070-105 32 31

E-post: asa.landberg@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

Åsa Landberg är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Hon tog psykologexamen 1994 och avslutade psykoterapeututbildningen 2003. Hon har varit anställd på specialenheter för våldsutsatta barn inom barn- och ungdomspsykiatrin och inom ideell sektor 1998-2013. Där har hon varvat behandlingsarbete med metodutveckling och kunskapsspridning.
Sedan 2011 har Åsa arbetat i egen regi som konsult i frågor om våldsutsatta barn och med handledning och föreläsningar. Hon är också anställd som sakkunnig i frågor om våld mot barn på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Undervisning
Åsa undervisar om samtal med barn och om våldsutsatthet på socionomprogrammet.

Forskning
Åsa antogs som doktorand 2020. Hennes avhandlingsarbete handlar om barns möjligheter att komma ur våld och tar sin utgångspunkt i att barn är sårbara samtidigt som de är sociala aktörer med möjlighet att påverka sin omgivning.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Johanna Thulin, Åsa Landberg, Mikael Skillmark (2024). Juggling conflicting demands when using a new intervention to combat child physical abuse in the Swedish child welfare services
Carolina Jernbro, Åsa Landberg (2024). Våld i ungas nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck: Förekomst, riskfaktorer och hälsokonsekvenser
[Fulltext]
Johanna Thulin, Åsa Landberg, Carolina Jernbro (2024). Våld är aldrig okej: Sammanfattning av en nationell kartläggning av våld mot barn
Johanna Thulin, Åsa Landberg (2023). Att uppmärksamma barn som utsatts för våld – och erbjuda tidiga insatser
Carl Göran Svedin, Åsa Landberg, Linda Jonsson (2023). Mer utsatta än andra – om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar: En fördjupning från studien "Unga, sex och internet efter #metoo"
Åsa Landberg, Anna Kaldal, Maria Eriksson (2023). Paths of disclosure: The process of sharing experiences of child sexual abuse
Maria Zetterqvist, Åsa Landberg, Linda Jonsson, Carl Göran Svedin (2023). The psychosocial consequences of covid-19 in adolescents with nonsuicidal self-injury
Carolina Jernbro, Åsa Landberg, Johanna Thulin (2023). Våld mot barn 2022: En nationell kartläggning
Åsa Landberg, Carl Göran Svedin, Linda Jonsson (2022). Det gäller en av fyra: Fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020–2021
[Fulltext]
Hedvig Andersson, Erik Aspeqvist, Örjan Dahlström, Carl Göran Svedin, Linda S. Jonsson, Åsa Landberg, Maria Zetterqvist (2022). Emotional Dysregulation and Trauma Symptoms Mediate the Relationship Between Childhood Abuse and Nonsuicidal Self-Injury in Adolescents
Dennis Bengtsson, Åsa Landberg, Carolina Jernbro (2022). Increased risk of child maltreatment and mental health problems among adolescents with restrictions regarding choice of future partner: Results from a Swedish school-based survey
Åsa Landberg, Carl Göran Svedin, Linda Sofia Jonsson (2022). Patterns of disclosure and perceived societal responses after child sexual abuse
Maria Zetterqvist, Linda Jonsson, Åsa Landberg, Carl Göran Svedin (2021). A potential increase in adolescent nonsuicidal self-injury during covid-19: A comparison of data from three different time points during 2011 - 2021.
Åsa Landberg, Anna Kaldal, Maria Eriksson (2021). Barnets väg genom barnahus: en barnahuslogg
[Fulltext]
Carl Göran Svedin, Åsa Landberg, Linda Jonsson (2021). Unga, sex och internet efter #metoo: Om ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020/2021
Åsa Landberg (2021). Ungas erfarenheter av stöd och bemötande efter sexuella övergrepp i barndomen
Åsa Landberg (2020). Barnets väg genom Barnahus
Åsa Landberg, Anna Kaldal, Maria Eriksson (2020). Delaktighet genom kunskap, kontroll och gemenskap: Barnets väg genom Barnahus
Carolina Jernbro, Åsa Landberg (2020). Multiutsatta barn: om barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel
Bengt Söderström, Åsa Landberg (2019). Stöd och behandling för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp: Projektrapport och förslag till en modell
[Fulltext]
Carolina Jernbro, Martina Svensson, Åsa Landberg, Staffan Janson (2018). Den bästa och svåraste uppgiften i världen: barnuppfostran och konflikthantering bland föräldrar i Sverige 2017
[Fulltext]
Carolina Jernbro, Åsa Landberg (2018). Det är mitt liv!: om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner
Anna Kaldal, Åsa Landberg, Maria Eriksson, Carl Göran Svedin (2017). Children's Right to Information in Barnahus
Åsa Landberg, Linda Jonsson (2017). En del av verkligheten: om barn, sexuella övergrepp och nätet
Åsa Landberg, Carolina Jernbro, Staffan Janson (2017). Våld löser inget!: sammanfattning av en nationell kartläggning om våld mot barn
Åsa Landberg, Carl Göran Svedin (2013). Inuti ett barnahus: en kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter
[Fulltext]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2023