Johan Gärde

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Lektor, internationell samordnare, docent

Telefon: 076-636 50 03

E-post: johan.garde@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden och bakgrund

Johan är docent i religionssociologi (Uppsala universitet 2015), socionom (Sköndalsinstitutet 1987) och disputerad religionssociolog (Uppsala universitet, 1999) med fälterfarenheter från i första hand Latinamerika och MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika), där han var bosatt 1993–2006 (Beirut). Johan har mångåriga erfarenheter av internationellt biståndssamarbete, och som konsult inom främst interkulturellt socialt arbete, religion, trosbaserade organisationer och social förändring, kopplat till civilsamhälle, Mellanöstern och socialt förändringsarbete. 2001–03 var Johan Visiting Assistant Professor på American University of Beirut och 2003–05 Associate Professor på Notre Dame University-Louaize, Lebanon. Han har även varit med att bygga upp en socionomutbildning i Kurdistan-Irak, i samarbete med Unicef och Kurdistan Regional Government på Salahaddin University, samt en återkommande tvärvetenskaplig internationell kurs Global Sessions, med inriktning på hållbarbar utveckling och de Globala målen i Agenda 2030, med internationella partneruniversitet. 2018 var han gästprofessor på Universidad Nacional de Colombia för att föreläsa om internationellt socialt arbete, religion och kultur i konflikt och förändring. Han har varit Linnaeus-palme lärare och regelbunden gästlärare på Loyola College of Social Sciences i Kerala, Indien sedan 2014.

AKTUELLT

Frågan om koppling religion och utveckling och Agenda 2030 har även blivit uppmärksammad av Expertgruppen för biståndsanalys. F n pågår diskussion om ett samarbete med några fallstudier i dessa tider av pandemisk oro och hur detta slår på de fattiga och allra mest utsatta. Sedan 2015 är huvudfokus att forska och undervisa inom hållbar utveckling med fokus på Agenda 2030, de globala målen och de trosbaserade organisationernas roll. Han bygger på sin forskning om socialt arbete i ett inter-religiöst perspektiv om diakoni, caritas och zakat och trossamfundens bidrag i fattigdomsbekämpning som Sustainable Development Goals (SDGs), Agenda 2030 och Europe 2020 Strategy/European aid for the most deprived (Fead). Han samarbetar med forskare i Latinamerika, Sydafrika, Mellanöstern och Asien med fokus på religion och värderingar i relation till den sociala dimensionen i Agenda 2030. Detta knyter också an till hans tidigare forskning om Europas förändrade religiositet, analysen av krympande religiösa samfund i Sverige som förlorar i medlemsantal men växer genom olika former av socialt arbete och genom samhällsnytta och interkulturellt socialt arbete.

FORSKNINGSINRIKTNING

Socialt förändringsarbete i internationellt perspektiv, främst frågor kring religion och socialt arbete, Islam, katolska kyrkan, civilsamhälle och organisationsutveckling, speciellt i relation till Mellanöstern och Arab-världen, men även i Sverige. Mellan åren 2012–2017 deltog han i ett större globalt forskningsprojekt om Shia-islam i världen med finansiering från Vetenskapsrådet, se länk. Tidigare har han varit med att genomföra en nationell studie i Mellanöstern inom ramen för World Values Survey i ett samarbete med forskare från Eastern Michigan University, Uppsala universitet och American University of Beirut, se följande länk. En unik databas har byggts upp som också möjliggör komparativa studier av religion och social förändring. Flera vetenskapliga artiklar har publicerats kring socialt engagemang och religiositet med utgångspunkt från internationella värderingsstudier om shiiter, sunniter och orientaliska kristna, i ett jämförande perspektiv. Johan är ofta ute och föreläser om religion och samhälle, som på UD:s diplomatprogram, i en panel på Medelhavsmuseet om Hezbollahs roll i Mellanöstern (länk: http://www.varldskulturmuseerna.se/medelhavsmuseet/program/programarkiv-mm-2018/fokus-mellanostern/) eller deltagande i P1 i programmet Människor och tro (länk: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1199315?programid=416). Han har även fått debattartiklar publicerade på DN Debatt och SvD Brännpunkt i relation till hans forskningsämnen.

UNDERVISNING

Johan undervisar huvudsakligen i ämnen relaterade till internationellt och interkulturellt socialt arbete, religionssociologi med inriktning på livsåskådning, identitet, värde och välbefinnande, samt globalt socialt förändringsarbete och bistånd. I maj varje år är han med och organiserar Global Sessions med föreläsningar, seminarier och fältbesök på aktuella teman inom internationellt socialt arbete. Ofta medverkar en studentgrupp på runt 40 studenter från ett 10-tal länder. Se följande länk från Global sessions 2018: https://www.facebook.com/groups/345523679252748/, 2014 kom han ut med en akademisk lärobok på Studentlitteratur med titel ”Religion och socialt arbete”, se länk .

Johan har gästföreläst i Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien på teman kopplade till Human Development & Millennium Development Goals (MDGs) social förändring och strategisk planering, bl a på American University of Beirut, Notre Dame University-Louaize och Uganda Martyrs University (UMU) och Catholic University of America i Washington DC.

Under 2009–11 var han projektledare/pedagogiskt ansvarig för en av de första akademiska non-profit utbildningarna inom vård och social omsorg för idéburen sektor, i samarbete med Famna och finansiering från EU:s Socialfond. Programmet utbildar närmare 180 chefer från ett 20-tal organisationer i samarbete med FAMNA och finansierat med 5.7 miljoner kr från Europeiska Socialfonden.

UPPDRAG

Johan arbetar som högskoleövergripande samordnare för internationaliseringsarbetet på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Mer om högskolans internationaliseringsarbete. Han var med och startade en socionomutbildning i Erbil i Irak 2009, som genomfördes i samarbete Salahaddin University och Ministry for Labour and Social Affairs, (MoLSA), med finansiering av Kurdiska Regionala Regeringen och UNICEF. Johan var även med som rådgivare och i den första styrelsen för "Socionomer utan gränser" under 2009–10.

EXTERNA UPPDRAG

Under senare år inkluderas de uppdrag för Folke Bernadotte Akademin, Microfinance African Institutions Network (MAIN), Save the Children-UK, Bilda, samt Stockholms Stadsmission, EU:s Socialfond och Danmission.

2013 var han medskribent till en metodhandbok för Stadsmissionen, Frälsningsarmen, Stockholms stad och Arbetsförmedlingen om Hemlösa EU- och tredjelandsmedborgare i Stockholm (Crossroads), med finansiering från EU:s Integrationsfond, se följande länk .

2010-11 var han tjänstledig för att följa ett fältprojekt om interkulturell och religiös dialog (Diapraxis), finansierat av EU:s Integrationsfond i en förort utanför Stockholm (Fisksätra). En metodhandbok om interkulturellt socialt arbete publicerades inom ramen för detta projekt, se länk.

FORSKNINGSKONFERENSER, ABSTRACTS OCH MEDVERKAN

Stockholm 2022. International Sustainable Development Research Society Conference. Member of planning committee.

Vancouver (prel. October 2020) “Religion and Sustainable Development: The Role By Faith Based Organizations In The Implementation Of Agenda 2030”. Abstract approved and Presented at the Research Conference Tenth International Conference on Religion and Spirituality in Society -Conservation, Environmentalism and Stewardship as Common Ground. Religion in Society. https://religioninsociety.com/2020-conference

Bucharest, March 6-8, 2019: “Who can I trust in Lebanon and beyond? On bonding and bridging trust in a multi-confessional context.” Abstract approved and Presented at the Research Conference From polarization to dialogue, Europe and the Evolution of cultural, religious and political discourse in the Middle East. The Institute for Advanced Studies in Levant Culture and Civilisation Centre of Excellence of the World Academy of Art and Science. https://institutlevant.ro/en/conferences/from-polarization-to-dialogue/

Gothenburg, August 23, 2018: “Religious Extremism as a major hurdle to achieve the Sustainable Development Goals – faith as a factor in policy-making and implementation.” Abstract approved and Presented at the Research Conference Rethinking Development. Gothenburg University. https://globalstudies.gu.se/digitalAssets/1684/1684824_development-and-religion_what-are-the-links_why-should-we-care.pdf

Cape Town, September 5-7, 2017. ”End Poverty Everywhere 2030 - The contribution of Faith Based Organizations to the Sustainable Development Goals.” Abstract approved and Presented at the Research Conference Challenging Inequalities: Human Development and Social Change. Human Development & Capability Association and Cape Town University. http://hd-ca.org/conferences/2017-hdca-conference-cape-town-south-africa

Athens, March 17-18, 2017. “Intercultural social work in the developed Nordic Welfare State – Migration & Religion.” Second Post Qualifying Symposium Social Work for Social Justice and Social Change: Empowering People and Communities. Technological Education Institute/University of West Attica. Greek Association of Social Workers.
http://www.teiath.gr/userfiles/lamveny/documents/synedria/2016_17/symposio2017/programa_2017_eng.pdf

Odense, September 22-24, 2016. “Views on Social, Political and Religious Authority among Shi‘ite Populations in the Middle East and beyond.” Abstract approved and presented at the Research Conference Formations of Middle Eastern Subjectivities Cultural Heritage, Global Structures and Local Practices. Nordic Society of Middle Eastern Studies. Odense University,

Denver, November 21-24, 2015. “Marginalisation and disappointment? The Socio-economic
Conditions of Shi'ite populations in the Middle East.” Abstract approved and Presented at the Research Conference Middle East Studies Association, 49th Annual Meeting. https://cmes.fas.harvard.edu/files/cmes/files/mesa_program_harvard-affiliates_15.pdf?m=1447782020

Puerto Vallarta (Mexico), October 30, 2015. “Intercultural Social Work in Hybrid Welfare
Provision for Refugees and Migrants in Sweden.” Abstract approved and Presented at the Research Conference Global Challenges and Cultural Psychiatry. World Association of Cultural Psychiatry.

San Francisco, August 20, 2014: “Shrinking Religious Communities, and Thriving Interreligous Social Work in Post-Secular Sweden.” Abstract approved and presented at the Research Conference 76th Annual Meeting of the Association for the Sociology of Religion, San Francisco, USA

Barcelona, July 9-12, 2008: “Faith-Based Organizations and Secular Organizations as Social Providers in a Development Context.” Abstract approved and presented at the Eighth International Conference of the International Society for Third-Sector Research (ISTR) and the Second European Conference of the EMES European Research Network and ISTR. http://www.socialcapitalgateway.org/content/event/third-sector-and-sustainable-social-change-new-frontiers-research

Florence, October 18-19, 2001: “The Social Impact of Faith Based Organisations in Lebanon and the MENA-Region.” Abstract approved and Presented at the Research Conference Socio-religious Movements and the Transformation of the Political Community in the Mediterranean Area: Israel-Palestine and Beyond. October 18-19. European University Institute.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Karin Gerhardt, Deliang Chen, Alasdair Skelton, Johan Gärde, Åsa Kneck (2022). Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar: 1 944 svenska forskare och anställda i forskarvärlden: Vad är det ni inte förstår?
[Fulltext]
Peter Dobers, Gawell Malin, Johan Gärde, Stefan Silfverskiöld (2022). PROCEEDINGS of the 28th Annual Conference, International Sustainable Development Research Society: Sustainable Development and Courage: Culture, Art and Human Rights
[Fulltext]
Mansour Moaddel, Jean Kors, Johan Gärde (2022). Religious fundamentalism, liberal nationalism, and sectarian solidarity among Lebanese
Johan Gärde (2020). Livets mening i nya paradigm
Johan Gärde (2020). On Bonding and Bridging Trust in a Multiconfessional Context: Who can I trust in Lebanon and Beyond?
Johan Gärde (2020). The church, faith-based organisations and the three sectors
Johan Gärde (2019). The Routinisation of Authority: A Comparative Perspective on Marginalisation, Socio-economic Factors and Perceptions on Authority in Contemporary Shiʿa Islam
Riyadh Al-Baldawi, Johan Gärde, Kjell-Åke Nordquist, Johanna Schiratzki, Leif Stenberg (2018). Underskatta inte religiös extremism
[Fulltext]
Johan Gärde (2017). Concepts on Zakat, Caritas, and Diaconia in the changing social welfare landscape of Europe
Johan Gärde (2017). Intercultural social work in hybrid welfare provision for refugees and migrants in Sweden
Johan Gärde (2017). Intervention logics in global and international poverty reduction schemes for the extreme poor and the most deprived with a focus on wellbeing and health
Johan Gärde (2016). ”Fred i Syrien skulle inte betyda fred i Mellanöstern”
[Fulltext]
Johan Gärde (2015). “How to bake the iraqi cake before consuming the ingredients”: or implementing human development in times of chaos and turmoil
[Fulltext]
Johan Gärde (2015). Shrinking Religious Communities and Thriving Interreligious Social Work in Postsecular Sweden
Johan Gärde (2014). Crossroads Metodhandbok: En samarbetsmodell för att motverka utestängning av fattiga och arbetssökande EU- och tredjelandsmedborgare
[Fulltext]
Johan Gärde (2014). Kristna i Libanon: klämda mellan arabism och nationalism
[Fulltext]
Johan Gärde (2014). Religion och socialt arbete
Hilal Khashan, Johan Gärde (2013). Democratic Values in Lebanon's Segmented Politics
[Fulltext]
Johan Gärde (2013). Diapraxis. Interkulturell och religiös samvaro/dialog som metod i socialt arbete: En metodhandbok
[Fulltext]
Johan Gärde (2012). Patterns of Religiosity among Sunnis, Shias, and Christians in Lebanon's Multiconfessional Context
Mansoor Moaddel, Jean Kors, Johan Gärde (2012). Sectarianism and Counter-Sectarianism in Lebanon
[Fulltext]
Johan Gärde (2009). Faith-Based Organisations and the Configuration of Civil Society in the MENA-perspective
Johan Gärde (2008). Faith Based Organizations and Secular Organizations as Social Provisions Providers in a Developing Context: The Case of Lebanon
Johan Gärde (2008). Watching Muslims on TV – on bonding and bridging social trust
[Fulltext]
Johan Gärde (2006). Alla friheter kräver ansvarstagande
Johan Gärde (2006). Freivalds visade kurage
Johan Gärde (2004). Suède : oui, mais à l’élargissement
[Fulltext]
Johan Gärde (1999). Från invandrarkyrka till mångkulturellt samfund: en kyrkosociologisk analys av katolska kyrkan i Sverige från 1970-tal till 1990-tal
Johan Gärde (1999). Katolicismen i Sverige – mångfaldens kyrka

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2023