Eleonora Falk

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum

Titel: Doktorand

Telefon: 0721722137

E-post: Eleonora.Falk@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm

Arbetsområden och bakgrund

Eleonora är socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Hon har tidigare arbetat inom funktionshinderområdet och senast på Karolinska universitetssjukhuset. Sedan hösten 2022 är Eleonora antagen som doktorand vid högskolans forskarutbildning Människan i välfärdssamhället, inriktning palliativ vård, men med ambitionen att övergå till forskningsämnet vårdvetenskap. Avhandlingsarbetet undersöker en transitionsprocess efter införandet av ett nytt läkemedel som visat stora förbättringar för merparten personer med cystisk fibros (CF). Forskningsprojektet följer de psykosociala effekterna av behandlingen och eventuell betydelse för vården.

Examen

2008 Socionomexamen med inriktning livsåskådning och etik (Ersta Sköndals högskola)
2010 Magisterexamen Mänskliga rättigheter och barnets bästa (Barn- och ungdomsinstitutionen, Stockholmsuniversitet)
2020 Legitimation Hälso- och sjukvårdskurator

Handledare

Huvudhandledare: Åsa Kneck, Docent i vårdvetenskap
Bihandledare: Jane Österlind, Docent i vårdvetenskap
Bihandledare: Elin Hjorth, fil dr i vårdvetenskap

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 februari 2024