Sara Vilgeus Loy

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Doktorand

Telefon: 0708-145 777

E-post: sara.vilgeus-loy@mchs.se

Arbetsområde och bakgrund

Saras avhandlingsprojekt belyser barns möjligheter till delaktighet inom idrott.

EXAMEN

Socionom från Stockholms Universitet
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

publikationer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2024