Sara Vilgeus Loy

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Doktorand

Telefon: 0708-145 777

E-post: sara.vilgeus-loy@mchs.se

Arbetsområde och bakgrund

Saras avhandlingsprojekt belyser barns möjligheter till delaktighet inom idrott.

Examen:
Socionom från Stockholms Universitet
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 augusti 2022