Ebba Henrekson

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Doktorand

Telefon: 070-633 03 52

E-post: ebba.henrekson@mchs.se

Adress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N

Arbetsområde

Ebba är doktorand på Centrum för Civilsamhällesforskning och associerad till Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes avhandlingsprojekt handlar om privatiseringen av den svenska skolan och den organisatoriska utveckling som skett inom skolsektorn sedan tidigt 1990-tal.
Ebba intresserar sig särskilt för de institutionella, historiska och politiska faktorer som har bidragit till att civilsamhällesorganisationer och religiösa aktörer har en förhållandevis liten andel av skolmarknaden jämfört med vinstdrivande aktörer, detta trots en tydligt uttalad vilja från politiskt håll att främja en ökad mångfald inom skolsektorn.

Ebba är även involverad i ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm om styrning och ledning inom Svenska kyrkan och har tidigare forskat på civilsamhällets finansiering genom anordnandet av spel och lotterier.

Examen:
MSc Sociology, London School of Economics
BSc Business and Economics, Stockholm University

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 augusti 2022