Ebba Henrekson

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Forskare

Telefon: 070-633 03 52

E-post: ebba.henrekson@mchs.se

Adress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N

Arbetsområde

Ebba är forskare på Centrum för civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola och the Center for Educational Leadership and Excellence vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Hennes avhandlingsprojekt handlade om privatiseringen av den svenska skolan och den organisatoriska utveckling som skett inom skolsektorn sedan skolvalsreformen i början på 1990-talet. Sedan dess har vinstdrivande företag fått ett betydande fotfäste och utgör en mycket större andel av skolsystemet än ideella organisationer och stiftelser. Syftet med avhandlingen var att bidra till en ökad förståelse av de villkor och förutsättningar under vilka sekulära och konfessionella icke-vinstdrivande friskolor etableras och drivs. 

Ebba är för närvarande involverad i flera forskningsprojekt som rör icke-vinstdrivande skolor, konfessionella skolor, ideellt arbete och medborgerligt engagemang och social tillit. Hon har tidigare forskat på civilsamhällets finansiering genom anordnandet av spel och lotterier.

EXAMEN

MSc Sociology, London School of Economics
BSc Business and Economics, Stockholm University

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2023