Linda Åström Wennbom

Högskolebiblioteket

Titel: Bibliotekarie

Telefon: 076-636 51 11

E-post: linda.astrom-wennbom@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Ansvarig för bibliotekets undervisning och handledning.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 oktober 2023