Kerstin Ivéus

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum

Titel: Doktorand

Telefon: 072-190 91 65

E-post: kerstin.iveus@mchs.se

Adress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden och bakgrund

Kerstin Ivéus är specialistsjuksköterska i barn och ungdomars hälsa. Kerstin har en masterexamen i palliativ vård från Ersta Sköndal Bräckes Högskola 2021 (nuvarande Marie Cederschiöld Högskola). Kerstin har klinisk erfarenhet från Nordens första barn och ungdomshospice, Lilla Erstagården, där hon arbetat sedan start 2010. Hon har även ett särskilt uppdrag som syskonstödjare från Barncancerfonden.

Aktuell forskning

Sedan våren 2022 är Kerstin doktorand på Institutionen för Vårdvetenskap. Hon har ett särskilt intresse för barn som närstående i barnsjukvården och mötet mellan hälso- och sjukvården och familjer.

Det aktuella avhandlingsprojektet har den preliminära titeln “An evaluation of Family Talk Intervention of families having a severe ill child”, där hon ska undersöka familjemedlemmars upplevelser av att delta i ett psykosocialt stödprogram för barnfamiljer där det finns allvarlig sjukdom i familjen. Läs mer här om projektet.

Examen

2006 Kandidatexamen i omvårdnad, Röda Korsets Högskola
2011 Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet
2021 Masterexamen i palliativ vård, Ersta Sköndal Högskola (nuvarande Marie Cedershiöld högskola

Handledare:
Huvudhandledare, Malin Lövgren R. N Professor, Marie Cedershiöld Högskola
Bihandledare,Ulrika Kreicbergs R. N Professor, Marie Cedershiöld Högskola
Bihandledare, Maja Holm R.N, PhD Sophia Hemmets högskola

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023