Kerstin Ivéus

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Doktorand

Telefon: 072-190 91 65

E-post: kerstin.iveus@mchs.se

Adress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområde och bakgrund

Innehåll

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2022