Carl Göran Svedin

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Affilierad professor

Telefon: 070-966 07 40

E-post: carl-goran.svedin@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden och bakgrund

BAKGRUND

Carl Göran Svedin är född 1947 i Stockholm. Läkarutbildad i Göteborg, legitimerad läkare 1973 och specialist i barn- och ungdomspsykiatri 1979. Disputerade i barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet 1984 och docent vid samma universitet 1994. Legitimerad psykoterapeut 1972.

ARBETSOMRÅDEN

Carl Göran Svedin är professor i barn- och ungdomspsykiatri sedan 2002, först i Lund och sedan t.o.m. 2019 vid Linköpings universitet. Forskningen har i huvudsak handlat om den s.k. sociala barn- och ungdomspsykiatrin och berört utagerande barn, barn och skilsmässa, men framför allt barn som far illa i form av barnmisshandel och sexuella övergrepp. Har varit initiativtagare till BUP-Elefanten i Linköping (en specialiserad mottagning för barn och ungdomar som varit utsatta för barnmisshandel och sexuella övergrepp) samt Barnahusen i Linköping och Lund. Initierade och startade Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn 2015.

UNDERVISNING

Carl Göran Svedin har ansvarat för undervisningen i barn och ungdomspsykiatri och barnmisshandel och andra övergrepp inom läkarutbildningarna i Lund och Linköping under många år. Initierade den s.k. Strimmaundervisningen ”Patientkontakt, helhetssyn och samtalskonst i den nya läkarutbildningen 1987 i Linköping. Initierade de s.k. BOSÖ-kurserna (Barnmisshandel och sexuella övergrepp) vid Linköpings universitet 1998 liksom att Familjeterapiutbildningen blev ett psykoterapiprogram vid Linköpings universitet. Ofta anlitad föreläsare för socialtjänst, häls- och sjukvårdspersonal samt jurister och domare.

FORSKNING

Carl Göran Svedins forskning om barn som far illa har täckt många områden såsom barn till psykosociala riskmammor, fysisk barnmisshandel, barns sexuella beteenden, sexuella övergrepp, sexuell exploatering, barn utnyttjade i barnpornografi, ungdomars konsumtion av pornografi, unga förövare av sexualbrott, prostitution, dissociation, polyviktimisering, barn- och ungdomar med självskadebeteende samt onlinerelaterade övergrepp och grooming över internet. Har ansvarat för tre tidigare svenska epidemiologiska studier om ungdomars sexualitet och sexuella övergrepp (2004, 2009 och 2014). Medverkat till att ta fram och normera frågeformulär för området såsom t.ex. TSCC, TSCYC, LITE, LYLES, Dis-Q-Sweden, A-DES. JVQ/SAQ.
Har handlett 17 doktorander till disputation, 15 som huvudhandledare och två som bihandledare. För närvarande bihandledare för två doktorander. Lång erfarenhet som med uppdrag som opponent och i betygsnämnder.

TIDIGARE UPPDRAG

Carl Göran Svedin har bl.a. varit medlem och expert vid Europarådets Focus Group ”Social support for children at risk of, or who have been victims of abuse, violence and exploitation”, inom Council of Europe’s Programme for Children och senare i ”Committee of experts on the protection of children against sexual exploitation” (PC-SE). Har varit styrelsemedlem i Ecpat Sverige och I den Europeiska barn- och ungdomspsykiatriska föreningen (ESCAP). Varit medlem I Statens institutionsstyrelses vetenskapliga råd och etiska kommittén I Lund. Haft en rad olika expert och utredningsuppdrag bl.a. utvärderat Svenska Barnahusen samt på Socialstyrelsens uppdrag lett kartläggningen av prostitutionen i Sverige 2012.

AKTUELLA UPPDRAG

Är styrelseledamot och kassör i Nordisk Förening mot Barnmisshandel och Omsorgssvikt, NFBO, samt styrelseledamot i World Of No Sexual Abuse (Wonza).

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Carl Göran Svedin, Linda Jonsson, Åsa Landberg (2024). Erfarenheter av våld och övergrepp bland barn och unga med funktionsnedsättning
Carl Göran Svedin, Meghan Donevan, Marie Bladh, Gisela Priebe, Cecilia Fredlund, Linda Sofia Jonsson (2023). Associations between adolescents watching pornography and poor mental health in three Swedish surveys
Carl Göran Svedin, Åsa Landberg, Linda Jonsson (2023). Mer utsatta än andra – om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar: En fördjupning från studien "Unga, sex och internet efter #metoo"
Meghan Donevan, Linda Jonsson, Carl Göran Svedin (2023). Osynliga brottsoffer: Intervjustudie bland personer som blivit filmade eller fotograferade för pornografiproduktion
[Fulltext]
Marie Bladh, Carl Göran Svedin, Sara Agnafors (2023). Predictors of educational failure at 16 and 19 years of age: SESBiC longitudinal study
Doris Nilsson, Carl Göran Svedin, Carolina Lundqvist, Örjan Dahlström (2023). Resilience in Swedish adolescents: Does resilience moderate the relationship between trauma experience and trauma symptoms?
Maria Zetterqvist, Åsa Landberg, Linda Jonsson, Carl Göran Svedin (2023). The psychosocial consequences of covid-19 in adolescents with nonsuicidal self-injury
Gita Rajan, Caroline Wachtler, Sara Lee, Per Wändell, Björn Philips, Lars Wahlström, Carl Göran Svedin, Axel C. Carlsson (2022). A One-Session Treatment of PTSD After Single Sexual Assault Trauma. A Pilot Study of the WONSA MLI Project: A Randomized Controlled Trial
Meghan Donevan, Linda Jonsson, Marie Bladh, Gisela Priebe, Cecilia Fredlund, Carl Göran Svedin (2022). Adolescents' Use of Pornography: Trends over a Ten-year Period in Sweden
Åsa Landberg, Carl Göran Svedin, Linda Jonsson (2022). Det gäller en av fyra: Fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020–2021
[Fulltext]
Hedvig Andersson, Erik Aspeqvist, Örjan Dahlström, Carl Göran Svedin, Linda S. Jonsson, Åsa Landberg, Maria Zetterqvist (2022). Emotional Dysregulation and Trauma Symptoms Mediate the Relationship Between Childhood Abuse and Nonsuicidal Self-Injury in Adolescents
Åsa Landberg, Carl Göran Svedin, Linda Sofia Jonsson (2022). Patterns of disclosure and perceived societal responses after child sexual abuse
Ulrike Hoffmann, Carl Göran Svedin, D Anagnostopoulus, J P Raynaud, A M Räberg Christensen, Jörg M Fegert (2022). Protection of patients against violence in medical institutions and the need for general safeguarding measures
Doris Nilsson, Carl Göran Svedin, Frida Hall, Emelie Kazemi, Örjan Dahlström (2022). Psychometric properties of the Adolescent Resilience Questionnaire (ARQ) in a sample of Swedish adolescents
Toomas Timpka, Örjan Dahlström, Kristina Fagher, Paolo Emilio Adami, Christer Andersson, Jenny Jacobsson, Carl Göran Svedin, Stéphane Bermon (2022). Vulnerability and stressors on the pathway to depression in a global cohort of young athletics (track and field) athletes
Maria Zetterqvist, Linda Jonsson, Åsa Landberg, Carl Göran Svedin (2021). A potential increase in adolescent nonsuicidal self-injury during covid-19: A comparison of data from three different time points during 2011 - 2021.
Gita Rajan, Lars Wahlström, Björn Philips, Per Wändell, Caroline Wachtler, Carl Göran Svedin, Axel C. Carlsson (2021). Delayed healthcare access among victims of sexual abuse, understood through internal and external gatekeeping mechanisms
Gita Rajan, Sanna Syding, Gunnar Ljunggren, Per Wändell, Lars Wahlström, Björn Philips, Carl Göran Svedin, Axel C Carlsson (2021). Health care consumption and psychiatric diagnoses among adolescent girls 1 and 2 years after a first-time registered child sexual abuse experience: A cohort study in the Stockholm Region
Sara Agnafors, Marie Bladh, Lisa Ekselius, Carl Göran Svedin, Gunilla Sydsjö (2021). Maternal temperament and character: associations to child behavior at the age of 3 years.
Doris Nilsson, Iza Dävelid, Sara Ledin, Carl Göran Svedin (2021). Psychometric properties of the Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) in a sample of Swedish children
Carl Göran Svedin, Åsa Landberg, Linda Jonsson (2021). Unga, sex och internet efter #metoo: Om ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020/2021
Carl Göran Svedin (2020). Barnmisshandel - ett samhällsproblem: Vad vet vi och vad behöver göras?
Therese Kvist, Göran Dahllöf, Carl Göran Svedin, Eva-Maria Annerbäck (2020). Child physical abuse, declining trend in prevalence over 10 years in Sweden
Rikard Tordön, Marie Bladh, Gunilla Sydsjö, Carl Göran Svedin (2020). Improved Intelligence, Literacy and Mathematic Skills Following School-Based Intervention for Children in Foster Care
Anna Kaldal, Åsa Landberg, Maria Eriksson, Carl Göran Svedin (2017). Children's Right to Information in Barnahus
Åsa Landberg, Carl Göran Svedin (2013). Inuti ett barnahus: en kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter
[Fulltext]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024