Rebecka Andersen

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Forskare

Telefon: 073-703 63 53

E-post: rebecka.andersen@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N

Arbetsområden

Rebecka är intresserad av det civila samhällets insatser inom socialt arbete ur ett historiskt perspektiv. Hennes avhandlingsprojekt behandlar villkoren för ansvarsfördelning mellan individ, familj, civilsamhälle och offentliga åtaganden, där en uppfostringsanstalt för flickor 1900-1950 utgör forskningsobjekt. Syftet med studien är att undersöka relationen mellan stat och frivilligt välgörenhetsarbete under tiden för socialpolitikens utformning. I denna kontext blir idén om hemmet en central tankefigur, och Rebecka studerar tidens familje- och hemideals betydelse för arbetet med utsatta ungdomar.

Examen

Filosofie magister i idéhistoria, Södertörns högskola

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2023