Anita Liljeström

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Adjunkt, doktorand

Telefon: 076-636 51 40

E-post: anita.liljestrom@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden och bakgrund

Anita Liljeström utexaminerades och diplomerades som socionom vid Sköndalsinstitutet i juni 1985. Hon har därefter arbetat med socialt arbete i Stockholms stad vid Flyktingbyrån, Rinkeby stadsdelsförvaltning och Maria-Högalid stadsdelsförvaltning. I de respektive stadsdelsförvaltningarna har arbetet varit inriktat mot missbruksproblematik, främst med koppling till narkotika och under en period specifikt till kvinnor. Anita har också arbetat med ungdomar vid socialtjänsten i Umeå. Utöver det direkta sociala arbetet har Anita arbetat med biståndsverksamhet i Sydamerika för Diakonia, bland annat i form av stöd till lokala projekt knutna till socialt arbete, juridisk rådgivning och mänskliga rättigheter, framförallt i Peru. Anita har en fil. mag-examen från Socialhögskolan vid Stockholms universitet och en pågående forskarutbildning med inriktning mot doktorsexamen i ämnet: Social välfärd med inriktning mot civilsamhället, vid Marie Cederschiöld högskola (överflyttad från Umeå universitet).

UNDERVISNING

Anita har undervisat vid Umeå universitet, främst med inriktning mot handläggning, utredning och dokumentation i socialt arbete med särskilt fokus på etiska frågor samt uppsatsskrivning på c-nivå, och vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, främst med inriktning mot det sociala arbetets praktiska tillämpning; socionomrollens olika aspekter och verksamhetsförlagd utbildning, personlig och professionell utveckling, samtalsmetoder och etiska relationer och bemötande i socialt arbete samt uppsatsskrivning på b- och c-nivå.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024