Maria Norinder

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum

Titel: Adjunkt/doktorand

Telefon: 076-636 50 72

E-post: maria.norinder@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Maria är doktorand vid högskolans forskarutbildning Människan i välfärdssamhället med inriktning mot palliativ vård på Institutionen för vårdvetenskap. Hennes avhandlingsarbete handlar om ett personcentrerat stöd för närstående till patienter med livshotande sjukdom. Forskningsprojektet utforskar erfarenheter och möjliga effekter av ”Ditt behov av stöd” i svensk hemsjukvårdskontext, från både närståendes och vårdpersonals perspektiv. Formuläret ”Ditt behov av stöd” är en svensk version av The Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) och innefattar 14 frågor/områden som utvecklats för bedömning av närståendes stödbehov. För användning i klinisk vård är ”Ditt behov av stöd” integrerad i en personcentrerad process med ett förhållningssätt som guidar arbetet med bedömning och beslut av stödinsatser. Den personcentrerade processen består av fem steg.

Examen

2016 Masterexamen inom vårdvetenskap med inriktning palliativ vård
2005 Leg. sjuksköterska

Handledare

Anette Alvariza
Lena Axelsson
Kristofer Årestedt

Pågående forskningsprogram


Ditt behov av stöd

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Maria Norinder (2023). A person-centred approach to support family caregivers in specialised home care: The Carer Support Needs Assessment Tool Intervention
[Fulltext]
Maria Norinder, Lena Axelsson, Kristofer Årestedt, Gunn Grande, Gail Ewing, Anette Alvariza (2023). Enabling professional and personal growth among home care nurses through using the Carer Support Needs Assessment Tool Intervention: An interpretive descriptive study
Maria Norinder, Kristofer Årestedt, Lena Axelsson, Gunn Grande, Gail Ewing, Anette Alvariza (2023). Increased preparedness for caregiving among family caregivers in specialized home care by using the Carer Support Needs Assessment Tool Intervention
Maria Norinder, Anette Alvariza, Kristofer Årestedt, Susanne Lind (2022). Ett personcentrerat förhållningssätt för att stödja närstående i den specialiserade palliativa hemsjukvården: CSNAT interventionen (CSNAT-I)
Maria Norinder, Anette Alvariza, Kristofer Årestedt, Susanne Lind (2022). Närstående med ej tillgodosedda behov av stöd har sämre livskvalitet: En studie inom specialiserad palliativhemsjukvård (nr 48)
Maria Norinder, Kristofer Årestedt, Susanne Lind, Lena Axelsson, Gunn Grande, Gail Ewing, Maja Holm, Joakim Öhlén, Inger Benkel, Anette Alvariza (2021). Higher levels of unmet support needs in spouses are associated with poorer quality of life: A descriptive cross-sectional study in the context of palliative home care
Anette Alvariza, Maja Holm, Inger Benkel, Maria Norinder, Gail Ewing, Gunn Grande, Cecilia Håkanson, Joakim Öhlen, Kristofer Årestedt (2018). A person-centred approach in nursing: Validity and reliability of the Carer Support Needs Assessment Tool
Maria Norinder, Ida Goliath, Anette Alvariza (2017). Patients' experiences of care and support at home after a family member's participation in an intervention during palliative care.
array
Maria Norinder (2016). Patienters erfarenheter av vård och stöd i hemmet efter att deras närstående deltagit i en intervention under pågående palliativ vård
[Fulltext]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023