Karin Jakobsson

Avdelningen för verksamhetsstöd

Titel: Förvaltningschef

Telefon: 076-636 51 00

E-post: karin.jakobsson@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30


org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 maj 2023