Kristina Björk

Avdelningen för verksamhetsstöd

Titel: Handläggare

Telefon: 076-636 51 51

E-post: kristina.bjork@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

Ekonomihandläggare: budget, prognoser, uppföljning, löpande ekonomiadministration.
OBS! Ej studieärenden.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2023