Lennart Nordenfelt

Avdelningen för verksamhetsstöd

Titel: Senior professor

Telefon: 076-636 51 59

E-post: lennart.nordenfelt@esh.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Lennart Nordenfelt blev år 1987 professor i hälso- och sjukvårdens teori och etik vid den tvärvetenskapliga temainstitutionen på Linköpings universitet. Han är sedan 2012 seniorprofessor vid Marie Cedershiöld högskola.

Bland Nordenfelts monografier finns Explanation of Human Actions (1974), Events, Actions, andOrdinary Language (1977), Causes of Death (1983), On the Nature of Health (1987; second revised, edition 1995), On Crime, Punishment and Psychiatric Care (1992), Quality of Life,Health, and Happiness (1993), Action, Ability, and Health (2000), Health, Science and Ordinary Language (2001), Animal and Human Health and Welfare: A Philosophical Comparison (2006) Rationality and Compulsion (2007), On the Concept of Work Ability (2008) and Dignity in Care for Older People (2009). Den senare boken finns i svensk översättning: Värdighet i vården av äldre personer (2010). Nordenfelt är också författare till ca 10 monografier och läroböcker på svenska.

Nordenfelt har författat artiklar i åtskilliga facktidskrifter, t ex Theoria; Theoretical Medicine and Bioethics;The Journalof Medicine and Philosophy;Health Care Analysis; Philosophy, Psychiatry & Psychology; International Journal of Technology Assessment in Health Care, och Scandinavian Journal of SocialMedicine. Han var Research Fellow vid University of Western Ontario, London, Canada, 1976, och vid Institute for Advanced Studies in the Humanities vid Edinburgh University, Scotland, 1989. Han var Visiting Professor vid University of Warwick, England, 1998/1999, och Research Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Studies in the Social Sciences (SCAS) i Uppsala 2006/2007. Nordenfelt har föreläst vid ett flertal konferenser och inom många utbildningar i alla nordiska länder, åtskilliga andra europeiska länder liksom i USA och Canada. Han var mellan 1999 och 2004 President of the European Society of the Philosophy of Medicine and Health Care (ESPMH). Han var mellan 1990 och 1993 dekanus vid Temasektionen på Linköpings universitet och mellan1994 och 2000 ledamot av Linköpings universitets styrelse.

Nordenfelt har huvudsakligen givit bidrag till filosofisk handlingsteori och medicinens och hälsovårdens teori, särskilt hälso- och välfärdsteori. Hans hälsoteori baseras på begrepp som är centrala i handlingsteorin. Hälsobegreppet definieras i hans teori i termer av en persons förmåga att förverkliga sina vitala mål. Inom den medicinska etiken har Nordenfelt särskilt fokuserat på idén om mänsklig värdighet och han har konstruerat en modell för analysen av olika värdighetsbegrepp.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Félix Pageau, Gaëlle Fiasse, Lennart Nordenfelt, Emilian Mihailov (2024). Care of the older person and the value of human dignity
Lennart Nordenfelt (2022). Att upplösa etiska konflikter
Lennart Nordenfelt (2021). The concepts of dignity: an analysis
[Fulltext]
Åsa Rejnö, Britt-Marie Ternestedt, Lennart Nordenfelt, Gunilla Silfverberg, Tove E. Godskesen (2020). Dignity at stake: Caring for persons with impaired autonomy
Lennart Nordenfelt (2020). Psykisk hälsa hos människa och häst: ett klassiskt perspektiv
Lennart Nordenfelt (2020). Är Gud annorlunda?
Lennart Nordenfelt (2018). A new stance on quality of life
[Fulltext]
Lennart Nordenfelt (2017). Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist
Lennart Nordenfelt (2016). A Defence of a Holistic Concept of Health
Lennart Nordenfelt (2016). On concepts of positive health
Lennart Nordenfelt (2015). Konrad Marc-Wogau: en livsresa från Moskva till Uppsala
Lennart Nordenfelt (2012). Om värdet av diakoni från en sekulär synvinkel
Lennart Nordenfelt (2010). Begreppet värdighet
Lennart Nordenfelt (2010). Hälsa, autonomi och livskvalitet: några grundläggande begrepp
Lennart Nordenfelt (2010). Värdighet i vården av äldre personer
Lennart Nordenfelt (2010). Värdighet som föremål för empiriska studier: erfarenheter från två forskningsprogram
Lennart Nordenfelt (2009). Begreppet arbetsförmåga
Lennart Nordenfelt (2009). Dignity as an object of empirical study: experiences from two research programmes
Lise-Lotte Dwyer, Birgitta Andershed, Lennart Nordenfelt, Britt-Marie Ternestedt (2009). Dignity as experienced by nursing home staff
Lennart Nordenfelt (2009). Dignity in care for older people
Lennart Nordenfelt (2009). Health, autonomy and quality of life: some basic concepts in the theory of health care and the care of older people
Lennart Nordenfelt (2009). The concept of dignity
Bo Algers, Stefan Gunnarsson, Lennart Nordenfelt (2008). Djuren är väl också människor: en antologi om hälsa och välbefinnande i djurens och människornas värld
Lennart Nordenfelt (2008). Hälsa som medicinens mål
Lennart Nordenfelt (2008). The concept of work ability
Lise-Lotte Dwyer, Lennart Nordenfelt, Britt-Marie Ternestedt (2008). Three nursing home residents speak about meaning at the end of life
Ingrid Hellström, Mike Nolan, Lennart Nordenfelt, Ulla Lundh (2007). Ethical and methodological issues in interviewing persons with dementia
Lennart Nordenfelt (2007). Hemmets värden: om hälsa, livskvalitet och autonomi
Lennart Nordenfelt (2007). Om mänsklig värdighet
Lennart Nordenfelt (2007). Rationality and compulsion: applying action theory to psychiatry
Lennart Nordenfelt (2006). Animal and human health and welfare: a comparative philosophical analysis
Lise-Lotte Franklin, Britt-Marie Ternestedt, Lennart Nordenfelt (2006). Views on dignity of elderly nursing home residents
Lennart Nordenfelt (2001). Health, science, and ordinary language
Lennart Nordenfelt (2000). Action, ability, and health: essays in the philosophy of action and welfare
Lise-Lotte Dwyer, Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Lennart Nordenfelt (). Nursing home staff's reasoning about death and dying

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024