Caroline Andersz

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Doktorand

Telefon: 073-143 99 61

E-post: caroline.andersz@mchs.se

Adress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127, plan 5

Arbetsområden

Bakgrund

Caroline Andersz är legitimerad logoped. Hon tog logopedexamen år 2011 vid Uppsala universitet.

Caroline har arbetat med barn och unga vuxna som har en funktionsnedsättning som är medfödd eller tidigt förvärvad. Hon har erfarenhet av att arbeta inom regional, kommunal, riksövergripande och specialiserad habilitering.

Hon har tidigare varit anställd på Habiliteringscenter Järva, Folke Bernadotte Regionhabilitering och kommer senast från Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm.

Aktuell forskning

Caroline antogs som doktorand år 2022. Hon har särskilt intresse för frågor som rör delaktighet i samhällslivet, förutsättningar att styra sitt eget liv samt förberedelser inför vuxenlivet. Hennes drivkraft som logoped har varit att ge individer förutsättningar att kommunicera i livets alla situationer.

Hennes avhandling ”Att bli vuxen – erfarenheten av övergången från ung till vuxen med rörelsehinder” ingår i forskningsprogrammet MOD (Människovärde och Delaktighet).

Hennes förhoppning är att bidra med vardagsnära forskning som både samhälle och personer med funktionsnedsättning kan dra nytta av.

Handledare

Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder

Hélène Lagerlöf, fil. dr och lektor i socialt arbete

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2024