Camilla von Heijne

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Lektor, teol. dr

Telefon: 076-636 50 87

E-post: camilla.vonheijne@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N

Arbetsområde

Camilla är lektor i bibelvetenskap. Hon undervisar i Gamla och Nya testamentet, inklusive Bibelns grundspråk grekiska och hebreiska. Hon är ledamot i högskolans internationella råd.

FORSKNINGSINRIKTNING

Bibelvetenskap med inriktning på receptionshistoria.

Doktorsavhandling: The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis, Uppsala universitet 2008, ny publicering, något reviderad, inkl. index, i monografiserien BZAW nr. 412, De Gruyter: Berlin/New York:2010

Camilla arbetar med en komparativ studie av moderna judiska och kristna Exoduskommentarer (1950-talet-nutid). Hon har under hösten 2021 medverkat med ett kapitel om Mirijam och hennes lovsång i Exodus 15 i antologin The Reception of Exodus Motifs in Jewish and Christian Literature, red. professor Beate Kowalski, Dortmund universitet och professor Susan Docherty, Newman universitet, Birmingham (TBN: 30, Brill: Leiden, 2021): “The Victory Song of Miriam: A Comparative Analysis of Selected Modern Jewish and Christian Commentaries to Exodus 15”.

Kapitlet om Mirjam i ovanstående antologi är kopplat till ett internationellt forskningsprojekt om receptionen av Exodus i judisk och kristen litteratur, där planen är att utge en uppföljande antologi i ämnesområdet på Brill förlag.

Förutom Genesis och Exodus är Bibelns änglalära ett stort forskningsintresse för Camilla. Utöver doktorsavhandlingen om Herrens ängel/budbärare i tidiga judiska tolkningar av Genesis/Första Moseboken, har hon bland annat skrivit artikeln ”Angels” i The Oxford Encyclopedia of the Bible and Theology, (Oxford University Press: Oxford/New York: 2015), en forskningsöversikt om angelologin/läran om änglar i Gamla och Nya testamentet inklusive intertestamental litteratur och tidig judendom. Camilla arbetar för samma förlag med en artikel om änglar och demoner i Torah/de Fem Moseböckerna.

Camilla var stipendiat vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem våren 1995, postgraduate student vid Hebreiska universitetet i Jerusalem 1997–1998.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Camilla von Heijne (2021). The Victory Song of Miriam: A Comparative Analysis of  Selected Modern Jewish and Christian Commentaries to Exodus 15
Camilla von Heijne (2019). Profeten: Guds röst i samhället
Camilla von Heijne (2018). Mose ser Gud på ryggen: En komparativ analys av Andra Mosebok 34:5-7 i ett urval nutida judiska och kristna bibelkommentarer
Camilla von Heijne (2018). The Messenger of the Lord and the Theophany of the Burning Bush: A Comparative Analysis of Selected Modern Jewish and Christian Commentaries to Exodus 3:1-6
Camilla von Heijne (2017). När livet vänder
Camilla von Heijne (2015). Angels
[Fulltext]
Camilla von Heijne (2015). Drömmar och visioner: några tankar kring språkets många dimensioner
Camilla von Heijne (2014). The Dreams in the Joseph Narrative and Their Impact in Biblical Literature
Camilla von Heijne (2012). De märkliga giftermålen mellan gudaväsendena och människornas döttrar: Ett urval tidiga judiska och kristna tolkningar av Genesis 6:1-4
Camilla von Heijne (2010). Jewish Monotheism and Presocratic Philosophy: EarlyChristian Persepctives
Camilla Hélena von Heijne (2010). The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis
Camilla von Heijne (2010). The Mystery of the Marriages between the ‘Sons of God’ and the Daughters of Men’. An Analysis of Genesis 6:1– 4.
Camilla Hélena von Heijne (2008). The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis
Camilla Hélena von Heijne (2006). Concepts of God and Angelology: An Analysis of the Messeneger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis
Camilla von Heijne (2006). Philo of Alexandria and his interpretations of Genesis
Camilla Hélena von Heijne (1997). Aqedat Isak: judisk tolkning av Genesis 22:1–19
Camilla Hélena von Heijne (1995). Den pre-existente Kristus: En religionshistorisk analys av Johannes prologen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 augusti 2022