Malin Lövgren

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum

Titel: Professor i vårdvetenskap inriktning palliativ vård, leg. ssk

Telefon: 076-636 50 90

E-post: malin.lovgren@mchs.se

Adress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Forskningsområde

Malins forskningsområde berör barnfamiljer som lever med svår sjukdom eller som mist en familjemedlem (förälder/barn/syskon). Den berör således både vården av svårt sjuka föräldrar och vården av svårt sjuka barn och deras familjer. En stor del av forskningen handlar om att utveckla, utvärdera och implementera olika typer av stöd till dessa familjer eller enskilda familjemedlemmar. Forskningen berör primärt kommunikation om sjukdom och vård, sorg, svåra samtal mellan vårdgivare och familj samt inom familjen (t.ex. brytpunktsamtal och samtal med sjuka barn och barn som närstående om prognos). Barn som närstående är en central del av Malins forskning där barnets egen röst och delaktighet beaktas. Malin använder mixade ansatser och gör både observationsstudier och interventionsforskning också med fokus på implementering i klinisk praktik. All forskning är kliniknära och utförs i tätt samarbete med klinik och de familjer som berörs.

Malin är kliniskt anknuten till barnhemsjukvården (Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet, SABH) på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset där hon arbetar som Forsknings- och vårdutvecklingsledare.

Akademiska meriter & examen

2022 Professor i vårdvetenskap inriktning palliativ vård
2017 Docent i Palliativ vård
2009 Med dr
2003 Leg sjuksköterska

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Maja Holm, Malin Lövgren, Anette Alvariza, Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs (2024). Experiences of being a severely ill parent of dependent children receiving care at home: Hopes and challenges
Maja Holm, Tina Lundberg, Malin Lövgren, Lisa Ljungman (2024). Parenting a child with cancer and maintaining a healthy couple relationship: Findings from the Family Talk Intervention
Maria Ayoub, Camilla Udo, Kristofer Årestedt, Ulrika Kreicbergs, Malin Lövgren (2024). The Family Talk Intervention in Pediatric Oncology: Potential Effects Reported by Parents
Erik Landfeldt, Camilla Udo, Malin Lövgren, Thomas Sejersen, Ulrika Kreicbergs (2023). Health-related quality of life of children with spinal muscular atrophy in Sweden: A prospective cohort study in the era of disease-modifying therapy
Ranaa Akkawi El Edelbi, Staffan Eksborg, Ulrika Kreicbergs, Malin Lövgren, Klara Wallén, Jennie Ekman, Synnöve Lindemalm (2023). Parents' experiences of handling oral anticancer drugs at home: 'It all falls on me …'
Ingrid Thermaenius, Camilla Udo, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2023). The Family Talk Intervention för barnfamiljer med palliativa vårdbehov: Hälso- och sjukvårdskuratorers initiala erfarenheter av hinder och möjligheter i klinisk praktik
Christina Melin-Johansson, Josefin Sveen, Malin Lövgren, Camilla Udo (2022). A third of dying patients do not have end-of-life discussions with a physician: A nationwide registry study
Emily Bergersen, Maria Larsson, Malin Lövgren, Cecilia Olsson (2022). Adolescents' and young people's needs and preferences for support when living with a parent with life-threatening cancer: A grounded theory study
Megan Weber Falk, Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2022). Breaking the silence about illness and death: Potential effects of a pilot study of the family talk intervention when a parent with dependent children receives specialized palliative home care
Rakel Eklund, Li Jalmsell, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2022). Children’s experiences of the family talk intervention when a parent is cared for in palliative home care: A feasibility study
Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2022). Children's views are not taken into account in accordance with article 12 of the united nations convention on the rights of the child in the family talk intervention when a parent is cared for in palliative care
Cecilia Bartholdson, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen, Malin Lövgren, Lilian Pohlkamp (2022). Communication about diagnosis and prognosis: A population-based survey among bereaved parents in pediatric oncology
Malin Lövgren (2022). Ett stödprogram för barnfamiljer när någon i familjen är svårt sjuk: The Family Talk Intervention
Malin Lövgren (2022). Ett stödprogram till barnfamiljer drabbade av svår sjukdom: Att samtala om det som är svårt
Julia Wager, Larissa Alice Kubek, Maria Brenner, Sara Calmanti, Carmel Doyle, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs, Leontien Kremer, Philippe Le Moine, Guillaume Robert, Meggi Schuiling-Otten, Peter Schröder-Bäck, Eduard Verhagen, Boris Zernikow (2022). Expert survey on coverage and characteristics of pediatric palliative care in Europe: A focus on home care
Malin Lövgren, Camilla Udo, Ulrika Kreicbergs (2022). Is the family talk intervention feasible in paediatric oncology?: An evaluation of a family-based psychosocial intervention
Elin Hjorth, Ulrika Kreicbergs, Thomas Sejersen, Ulla Werlauff, Jes Rahbek, Malin Lövgren (2022). Parents’ advice to other parents of children with spinal muscular atrophy: Two nationwide follow-ups
Susanne Schultz, Charlotte Weiner, Helena Bergius, Malin Lövgren (2022). Pediatrisk palliativ vård på akutsjukhus: Strategier för att tillgodose barns behov av palliativ vård (nr 15)
Anna Wikman, Emma Hovén, Anette Alvariza, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs, Charlotte Skoglund, Emma Fransson, Gustaf Ljungman, Rickard Ljung, Lisa Ljungman (2022). Psychotropic medication use in parents of survivors of adolescent cancer: A register-based cohort study
Malin Lövgren (2022). Samtal om det som är svårt
Maja Holm, Megan Weber Falk, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Josefin Sveen (2022). Sources of social support and its importance for cancer-bereaved spouses and their minor children: A cross-sectional study
Rakel Eklund, Malin Lövgren, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Camilla Udo (2022). Talking about death when a parent with dependent children dies of cancer: A pilot study of the Family Talk Intervention in palliative care
Rakel Eklund, Malin Lövgren (2022). The Family Talk Intervention in Pediatric Oncology: Ill Children’s Descriptions of Feasibility and Potential Effects
Ulrika Kreicbergs, Stefan Nilsson, Margaretha Jenholt Nolbris, Malin Lövgren (2022). Using Communication Tools to Explore Young Siblings' Experiences of Having a Brother or Sister with Pediatric Palliative Care Needs
Stefan Nilsson, Annie Eriksson, Anna Sörman, Ulrika Kreicbergs, Malin Lövgren, Margaretha Jenholt Nolbris (2021). Children's and adolescents' experiences of living with cancer
Kerstin Ivéus, Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Malin Lövgren (2021). Family bonding as a result of the family talk intervention in pediatric oncology: Siblings’ experiences
Lilian Pohlkamp, Josefin Sveen, Ulrika Kreicbergs, Malin Lövgren (2021). Parents’ views on what facilitated or complicated their grief after losing a child to cancer
Elin Hjorth, Malin Lovgren, Ulrika Kreicbergs, Thomas Sejersen, Eric Asaba (2021). "Suddenly we have hope that there is a future": Two families’ narratives when a child with spinal muscular atrophy receives a new effective drug
Anette Alvariza, Li Jalmsell, Rakel Eklund, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs (2021). The Family Talk Intervention in palliative home care when a parent with dependent children has a life-threatening illness: A feasibility study from parents' perspectives
Alexandra Eilegård Wallin, Camilla Udo, Ulrika Kreicbergs, Malin Lövgren (2020). Cancer-bereaved siblings’ advice to peers: A nationwide follow-up survey
Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2020). Children’s Self-Reports About Illness-Related Information and Family Communication When a Parent Has a Life-Threatening Illness
Malin Lövgren, Camilla Udo, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs (2020). Much is left unspoken: Self-reports from families in pediatric oncology
Rakel Eklund, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Li Jalmsell, Malin Lövgren (2020). The family talk intervention for families when a parent is cared for in palliative care: Potential effects from minor children’s perspectives
Camilla Udo, Malin Lövgren, Josefin Sveen, Tove Bylund-Grenklo, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs (2019). A Nationwide Study of Young Adults' Perspectives on Participation in Bereavement Research
Elin Hjorth, Ulrika Kreicbergs, Thomas Sejersen, Jørgen Jeppesen, Ulla Werlauff, Jes Rahbek, Malin Lövgren (2019). Bereaved Parents More Satisfied With the Care Given to Their Child With Severe Spinal Muscular Atrophy Than Nonbereaved
Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs, Camilla Udo (2019). Family talk intervention in paediatric oncology: A pilot study protocol
Kim Beernaert, Malin Lövgren, Jørgen Jeppesen, Ulla Werlauff, Jes Rahbek, Thomas Sejersen, Ulrika Kreicbergs (2019). Parents' Experiences of Information and Decision Making in the Care of Their Child With Severe Spinal Muscular Atrophy: A Population Survey
Camilla Udo, Ulrika Kreicbergs, Bertil Axelsson, Olle Björk, Malin Lövgren (2019). Physicians working in oncology identified challenges and factors that facilitated communication with families when children could not be cured
Elin Frögli, Anna Rudman, Malin Lövgren, Petter Gustavsson (2019). Problems with task mastery, social acceptance, and role clarity explain nurses’ symptoms of burnout during the first professional years: A longitudinal study
Malin Lövgren, Josefin Sveen, Gunnar Steineck, Alexandra Eilegård Wallin, Mary-Elizabeth B Eilertsen, Ulrika Kreicbergs (2019). Spirituality and religious coping are related to cancer-bereaved siblings' long-term grief
Malin Lövgren, Christina Melin-Johansson, Camilla Udo, Josefin Sveen (2019). Telling the truth to dying children: End‐of‐life communication with families
Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Malin Lövgren, Alexandra Eilegård Wallin, Ulrika Kreicbergs (2018). Cancer-bereaved siblings' positive and negative memories and experiences of illness and death: A nationwide follow-up.
Malin Lövgren, Josefin Sveen, Tommy Nyberg, Alexandra Eilegård Wallin, Holly G Prigerson, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2018). Care at End of Life Influences Grief: A Nationwide Long-Term Follow-Up among Young Adults Who Lost a Brother or Sister to Childhood Cancer.
Malin Lövgren, Josefin Sveen (2018). Family Bereavement Care in Pediatric Oncology
Camilla Udo, Malin Lövgren, Gunilla Lundquist, Bertil Axelsson (2018). Palliative care physicians' experiences of end-of-life communication: A focus group study.
Elin Hjorth, Ulrika Kreicbergs, Thomas Sejersen, Malin Lövgren (2018). Parents' advice to healthcare professionals working with children who have spinal muscular atrophy
Malin Lövgren, N Mogensen, A Harila-Saari, P M Lähteenmäki, Ulrika Kreicbergs (2018). Sweden and Finland need to improve the support provided for the siblings of children with cancer.
Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2018). The family talk intervention in palliative care: a study protocol
M.E Eilertsen, Malin Lövgren, A.E Wallin, Ulrika Kreicbergs (2018). The Voices of Cancer-Bereaved Siblings: A Nation-Wide Long-Term Follow-up
Malin Lövgren (2016). Att ha ett syskon med cancer: Information till föräldrar
[Fulltext]
Malin Lövgren, Tove Bylund-Grenklo, Li Jalmsell, Alexandra Eilegård Wallin, Ulrika Kreicbergs (2016). Bereaved Siblings' Advice to Health Care Professionals Working With Children With Cancer and Their Families.
Li Jalmsell, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs, Jan-Inge Henter, Britt-Marie Frost (2016). Children with cancer share their views: tell the truth but leave room for hope
Anette Alvariza, Malin Lövgren, Tove Bylund-Grenklo, Pia Hakola, Carl Johan Fürst, Ulrika Kreicbergs (2016). How to support teenagers who are losing a parent to cancer: Bereaved young adults' advice to healthcare professionals-A nationwide survey.
Malin Lövgren, Thomas Sejersen, Ulrika Kreicbergs (2016). Information and treatment decisions in severe Spinal muscular atrophy: A parental follow-up
Malin Lövgren (2016). Jag då!: Till dig som har ett syskon med cancer
[Fulltext]
Malin Lövgren (2016). När det värsta har hänt: Hur föräldrar kan stötta syskon som mist
[Fulltext]
Malin Lövgren, Thomas Sejersen, Ulrika Kreicbergs (2016). Parents' Experiences and Wishes at End of Life in Children with Spinal Muscular Atrophy Types I and II.
Malin Lövgren (2016). Saknar dig!: Till dig som förlorat ett syskon i cancer
[Fulltext]
Malin Lövgren, Li Jalmsell, Alexandra Eilegård Wallin, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2016). Siblings' experiences of their brother's or sister's cancer death: A nationwide follow-up 2-9 years later
Malin Lövgren, Petter Gustavsson, Bo Melin, Ann Rudman (2014). Neck/shoulder and back pain in new graduate nurses: A growth mixture modeling analysis
Ingela Henoch, Malin Lövgren (2014). The influence of symptom clusters and the most distressing concerns regarding quality of life among patients with inoperable lung cancer.
S Pettersson, Malin Lövgren, L E Eriksson, C Moberg, E Svenungsson, I Gunnarsson, E Welin Henriksson (2012). An exploration of patient-reported symptoms in systemic lupus erythematosus and the relationship to health-related quality of life.
Ingela Henoch, Malin Lövgren, Bodil Wilde-Larsson, Carol Tishelman (2012). Perception of quality of care: Comparison of the views of patients' with lung cancer and their family members.
Malin Lövgren, B Wilde-Larsson, J Hök, H Leveälahti, C Tishelman (2011). Push or pull?: Relationships between lung cancer patients' perceptions of quality of care and use of complementary and alternative medicine
Carol Tishelman, Malin Lövgren, Eva Broberger, Katarina Hamberg, Mirjam A G Sprangers (2010). Are the most distressing concerns of patients with inoperable lung cancer adequately assessed? A mixed-methods analysis.
Malin Lövgren, Katarina Hamberg, Carol Tishelman (2010). Clock time and embodied time experienced by patients with inoperable lung cancer.
Malin Lövgren, Carol Tishelman, Mirjam Sprangers, Hirsh Koyi, Katarina Hamberg (2008). Symptoms and problems with functioning among women and men with inoperable lung cancer: A longitudinal study.
Malin Lövgren, Helena Leveälahti, Carol Tishelman, Sara Runesdotter, Katarina Hamberg, Hirsh Koyi (2008). Time spans from first symptom to treatment in patients with lung cancer: The influence of symptoms and demographic characteristics.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 februari 2023