Elisabeth Christiansson

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Lektor

Telefon: 076-636 50 79

E-post: elisabeth.christiansson@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N

Arbetsområde

Elisabeth undervisar i kyrkokunskap och kyrkohistoria.

FORSKNINGSINRIKTNING

Forskning kring diakonins idéhistoria. Avhandlingen Kyrklig och social reform. Motiveringar till diakoni 1845-1965 belyser motiv inom den svenska institutionsdiakonin. Ett övergripande forskningsintresse är mötet mellan kyrka och samhälle från 1800-talets mitt och framåt.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Helena Inghammar, Elisabeth Christiansson Drake (2024). Diakonatets identitet måste bearbetas vidare
Elisabeth Christiansson Drake, Helena Inghammar (2023). Diakonatet i Svenska kyrkan: Proffesionalisering och teologiskt ramverk 1987-2022
Elisabeth Christiansson Drake (2022). Claes Levin, I god tro, omsorg och grymhet i samhällets barnavård
Elisabeth Christiansson Drake, Mats J. Hansson, Stig Linde (2022). Diakoni: Reflektion och praktik
Elisabeth Christiansson, Stig Linde (2022). Organisering, ledarskap och det diakonala frirummet
Elisabeth Christiansson Drake, Stig Linde (2022). Stora Sköndal: Arbetet, livet & diakonerna
Elisabeth Christiansson (2019). Diakoni, utopi och genus
Elisabeth Christiansson (2019). Institutionaliserad kvinnlighet
Elisabeth Christiansson, Stig Linde (2019). Kan barmhärtigheten institutionaliseras?
Elisabeth Christiansson (2019). Mänsklig svaghet och barmhärtighet
Linnea Lundgren, Elisabeth Christiansson (2019). Rättigheter och barmhärtighet: oförenliga eller överbryggande diskurser?
Charlotte Engel, Elisabeth Christiansson (2017). Diakonins strukturer: En presentation av tre empiriska studier av den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift 2016/2017
[Fulltext]
Elisabeth Christiansson (2017). Filantropi och diakoni: Om Marie Cederschiöld och framväxten av Ersta Diakoni
Elisabeth Christiansson, Motzi Eklöf, Karin Jansson Myhr, Nils Johan Tjärnlund (2017). Se människan!: En bok om Ersta diakoni
Elisabeth Christiansson (2015). Recension av: Välfärdsinsatser på religiös grund : förväntningar och problem av Anders Bäckström (Red.). Artos & Norma, 2014.
Elisabeth Christiansson, Helena Inghammar (2014). Att byta uppdrag inom vigningstjänsten
Elisabeth Christiansson, Stig Linde (2014). Forskning om diakoni: en litteraturöversikt
Elisabeth Christiansson, Helena Inghammar (2013). Diaconia: Recent changes in the Church of Sweden
Elisabeth Christiansson (2013). Forskning om Diakoni
Elisabeth Christiansson (2012). Intern sekularisering i Svenska kyrkan
Elisabeth Christiansson (2011). Forskning om diakoni: paradigmskifte i diakoniforskningen?
Elisabeth Christiansson, Tomas Fransson (2011). Kyrkan och ojämlikheten
Elisabeth Christiansson (2011). Poeten och sakramentet
Elisabeth Christiansson (2011). Rec. av: Vivi-Ann Grönqvist: Ett liv i tjänst för kyrkan av Sven Arne Flodell
Elisabeth Christiansson (2010). Rec av: Den långa vägen : diakonifrågor i kyrkomötet 1938-1999 av Yngve Levenskog
Elisabeth Christiansson (2010). Rec av: Präst och karl, karl och präst: prästmanlighet i tidigt 1900-tal av Anna Prestjan
Elisabeth Christiansson, Tomas Fransson (2009). Dialogue as a reply to the modern: the idea behind the church of Sweden closely related Sigtuna Foundation at the time of its establishment
Elisabeth Christiansson (2008). Diakoni och samhällsförändring
Elisabeth Christiansson (2008). Rec av: Hjärtats tillit: trosförmedling i luthersk tradition av Sven-Åke Selander
Elisabeth Christiansson, Tomas Fransson (2008). Samförstånd som politik och religion
Elisabeth Christiansson (2007). Gud bortom genus: två perspektiv på Gud
Elisabeth Christiansson (2007). Ideologi i frivilligorganisationer
Elisabeth Christiansson, Tomas Fransson (2007). Kristen enhetskultur på modernitetens villkor: visionen bakom Sigtunastiftelsen vid tiden för dess grundande
Elisabeth Christiansson (2007). Rec av: Den äldsta kyrkan: förkunnelse, förföljelse och framgång under fem sekel av Christer Hedin
array
Elisabeth Christiansson (2006). Kyrklig och social reform
Elisabeth Christiansson (2003). "Först och framför allt själen": diakonins tankevärld omkring år 1850
[Fulltext]
Elisabeth Christiansson (2003). Rec av: Kvalitet i livslånga tjänsterelationer - Svenska kyrkan ur tjänsteteroretiskt och religionssociologiskt perspektiv av Per Pettersson
Elisabeth Christiansson (2002). Inre mission och socialt hjälparbete
Elisabeth Christiansson (2002). Inre mission och socialt hjälparbete i Stockholm omkring år 1850, paper från Hilding Pleijl-symposium IV
Elisabeth Christiansson (2002). Rec av: Värdegrunden finns den? av Kennert Orlenius

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024