Eva Greek

Högskolebiblioteket

Titel: Bibliotekarie

Telefon: 08-555 050 73

E-post: eva.greek@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Arbetar med katalogisering, fjärrlån och bibliotekets webbplats.
Bibliotekets kontaktperson för doktorander inför spikning av avhandling.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 november 2022