Susanne Amsberg

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Lektor

Telefon: 076-636 50 54

E-post: susanne.amsberg@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

FORSKNINGSOMRÅDE

Susanne Amsbergs forskning har framförallt rört studier om svårkontrollerad typ 1-diabetes, diabetesbörda (diabetes-related distress), rädsla för hypoglykemi och komplikationer samt beteendemedicinska interventioner i syfte att underlätta livet med diabetes. Forskningen har även involverat instrumentutveckling och psykometrisk testning av diabetesspecifika utfallsmått.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2023