Susanne Amsberg

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Lektor

Telefon: 076-636 50 54

E-post: susanne.amsberg@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

Susanne Amsberg har en bakgrund som leg. sjuksköterska och diabetessjuksköterska. Hon doktorerade år 2008 med avhandlingen Health promotion in diabetes care:

FORSKNINGSOMRÅDE

Susannes forskning fokuserar på studier om svårkontrollerad typ 1-diabetes, diabetesrelaterad stress, rädsla för hypoglykemi och instrumentutveckling/psykometrisk testning.

Susanne har bland annat erfarenhet av beteendemedicinska interventioner som syftar till att underlätta livet med diabetes och att öka förståelsen för hur det är att leva med sjukdomen. Flera studier har genomförts i nära samarbete med psykolog och utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Undervisning

Inom sjuksköterskeprogrammet undervisar Susanne i vårdvetenskap på grund- och avancerad nivå i ämnen som diabetes, ohälsosamma levnadsvanor, stresshantering, samtalsträning, vetenskaplig metod och självständigt arbete.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Åsa Kneck, Mats Ewertzon, Janeth Leksell, Kristofer Årestedt, Susanne Amsberg (2024). I have never been invited: A cross-sectional explorative study of family members' experiences of encounters with healthcare professionals in diabetes care
Ingrid Wijk, Susanne Amsberg, Unn-Britt Johansson, Fredrik Livheim, Eva Toft, Therese Anderbro (2023). Impact of an Acceptance and Commitment Therapy programme on HbA1c, self-management and psychosocial factors in adults with type 1 diabetes and elevated HbA1c levels: A randomised controlled trial
Ingrid Wijk, Susanne Amsberg, Sissel Andreassen Gleissman, Eva Toft, Therese Anderbro, Unn-Britt Johansson (2023). Living with Type 1 Diabetes as Experienced by Adults with Prolonged Elevated HbA1c: A Qualitative Study
Ingrid Wijk, Susanne Amsberg, Unn-Britt Johansson, Eva Toft, Curt Hagquist, Therese Anderbro (2023). Psychometric Evaluation of the Swedish Acceptance and Action Diabetes Questionnaire: A Rasch Analysis
Therese Carin Anderbro, Susanne Amsberg, Erik Moberg, Linda Gonder-Frederick, Ulf Adamson, Per-Eric Lins, Unn-Britt Johansson (2018). A longitudinal study of fear of hypoglycaemia in adults with type 1 diabetes
Susanne Amsberg, Ingrid Wijk, Fredrik Livheim, Eva Toft, Unn-Britt Johansson, Therese Anderbro (2018). Acceptance and commitment therapy (ACT) for adult type 1 diabetes management: Study protocol for a randomised controlled trial
Susanne Amsberg, Therese Anderbro, Regina Wredling, Jan Lisspers, Per-Eric Lins, Ulf Adamson, Unn-Britt Johansson (2009). A cognitive behavior therapy-based intervention among poorly controlled adult type 1 diabetes patients: A randomized controlled trial
Susanne Amsberg, Therese Anderbro, Regina Wredling, Jan Lisspers, Per-Eric Lins, Ulf Adamson, Unn-Britt Johansson (2009). Experience from a behavioural medicine intervention among poorly controlled adult type 1 diabetes patients
Susanne Amsberg (2008). Health Promotion in Diabetes Care: Studies on Adult Type 1 Diabetes Patients
Therese Anderbro, Susanne Amsberg, Regina Wredling, Per-Eric Lins, Ulf Adamson, Jan Lisspers, Unn-Britt Johansson (2008). Psychometric evaluation of the Swedish version of the Hypoglycaemia Fear Survey
Susanne Amsberg, Regina Wredling, Per-Eric Lins, Ulf Adamson, Unn-Britt Johansson (2008). The psychometric properties of the Swedish version of the Problem Areas in Diabetes Scale (Swe-PAID-20): Scale development
Unn-Britt Johansson, Susanne Amsberg, Lena Hannerz, Regina Wredling, Ulf Adamson, Hans J Arnqvist, Per-Eric Lins (2005). Impaired absorption of insulin aspart from lipohypertrophic injection sites

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024