Camilla Ekeblom

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum

Titel: Doktorand

Telefon: 072-173 67 52

E-post: camilla.ekeblom@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 121

Arbetsområden

Camilla är sedan oktober 2022 doktorand vid Marie Cederschiöld högskolas forskarutbildning Människan i välfärdssamhället, med inriktning mot palliativ vård. Hennes doktorandprojekt finansieras av Capio och ingår som en del i ett regionfinansierat projekt med namnet ”Från tråd till mantel”. Camillas doktorandprojekt handlar om att studera utbildningsinterventionen i palliativ vård ”Från tråd till mantel” som syftar till att utveckla den palliativa vården inom särskilda boenden för äldre.

Akademiska meriter

2007 Leg. Sjuksköterska
2018 Specialistsjuksköterska inom palliativ vård

Handledare

Carina Lundh Hagelin
Jane Österlind

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023