Malin Lindberg

Centrum för civilsamhällesforskning

Titel: Adjungerad professor

Telefon:

E-post: malin.lindberg@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområde och bakgrund

Malin Lindberg är adjungerad professor vid Centrum för civilsamhällesforskning på Marie Cederschiöld högskola. Hon är även gästprofessor i social innovation vid Malmö universitet, samt professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet. Hon studerar särskilt nytänkande lösningar på samhällsutmaningar i termer av social innovation, med fokus på civilsamhällets roll och tvärsektoriell samverkan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2024