Johan Vamstad

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Lektor, docent

Telefon: 076-636 51 46

E-post: johan.vamstad@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N

Arbetsområde och bakgrund

Johan Vamstad är lektor och forskare vid Centrum för civilsamhällesforskning. Han har varit anställd på högskolan sedan 2010 och ägnar sig både åt forskning och undervisning. Johan disputerade i ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund 2007. Namnet på avhandlingen var Governing Welfare: the Third Sector and the Challenges to the Swedish Welfare State. Sedan disputationen har han arbetat som vikarierande universitetslektor vid Mittuniversitetet (2008-2009) och vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet (2009). Han var under 2015-2016 och 2019-2021 affilierad med Graduate School of Human Sciences, vid Osakas universitet. Johan Vamstad blev docent i statsvetenskap vid dåvarande Ersta Sköndal Bräcke högskola 2015.

FORSKNING

Johan Vamstads forskningsintresse rör främst välfärdsstaten ur både svenskt och jämförande perspektiv, civilsamhället och kombinationer av dessa områden. Hans doktorsavhandling studerade den svenska välfärdsstatens utmaningar och den föreslog att de demokratiska utmaningarna är mer påtagliga än de ekonomiska samt att de förra kan bemötas genom ett mer aktivt brukardeltagande i olika välfärdstjänster. För avhandlingen undersöktes speciellt barnomsorg och skillnader i deltagande och demokrati i olika typer av förskolor. Han har sedan ägnat sig åt fortsatt forskning om den svenska och andra välfärdsstater, särskilt med hänsyn till begreppet co-production, eller medskapande, av välfärdstjänster. Ett exempel på ett forskningsprojekt som rör co-production är en stor studie av kooperativt driven hälso och sjukvård i Japan. Andra exempel på forskningsprojekt är studien ”Valfri välfärd” om valfrihetssystem i Sverige och ”Välfärdsstatens gränser” om sociala och mänskliga rättigheter i den svenska välfärdsstaten. Utöver dessa projekt har han även deltagit i både svenska och internationella studier av filantropi. Johan Vamstad är också delaktig i arbetet med högskolans stora befolkningsstudie om medborgerligt engagemang, särskilt med frågor om gåvor till ideell verksamhet.

UNDERVISNING

Johan Vamstad håller bland annat kurser i ämnet ”välfärdens organisering” på högskolans socionomprogram. Han är även delaktig i handledning och examination av uppsatser på kandidat, anvancerad och forskarutbildningsnivå. Han har tidigare undervisat vid Mittuniversitetet, Lunds Universitet, Hochschule München och Osakas universitet.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Johan Vamstad, Susanne Wallman Lundåsen, Johan von Essen (2024). Bygg- och bogemenskaper: Visioner och verklighet från ett svårfångat kunskapsfält
Johan Vamstad, Johan Lilja (2024). Leaving no one behind: from ideal to a complex reality?
Mona Söderlund, Ingrid Hellström, Johan Vamstad, Ragnhild Hedman (2024). Peer support for the newly diagnosed: how people with dementia can co-produce meeting centre services
DeeAndria Hampton, Pamala Wiepking, Cassandra Chapman, Lucy Holmes McHugh, Daniel Arnesen, Cathie Carrigan, Galia Feit, Henrietta Grönlund, Steinunn Hrafnsdóttir, Natalya Ivanova, Hagai Katz, Sung‐Ju Kim, Ómar H. Kristmundsson, Julia Litofcenko, Irina Mersianova, Michaela Neumayr, Anne Birgitta Pessi, Wendy Scaife, Karl Henrik Sivesind, Johan Vamstad, Yongzheng Yang (2024). Philanthropy during COVID‐19: Learnings and recommendations for philanthropic organizations navigating crisis
Anna Klarare, Johan Vamstad, Elisabet Mattsson, Åsa Kneck, Martin Salzmann-Erikson (2024). Social rights in relation to digitalization, mobile phone, and internet use – experiences of women in homelessness: A qualitative study
Johan Vamstad (2023). En ny idéburen sektor?: Varför vill vi ha den och hur kan den förändra den svenska välfärdsstaten?
Johan Vamstad (2023). Temaledare: Idéburen välfärd
Josefine Agius, Anna Klarare, Elisabet Mattsson, Johan Vamstad, Jenny Eriksson Lundström, Sanna Vahlman (2023). Vilket stöd våldsutsatta får blir ett lotteri: Ge kommuner ett särskilt bostadsförsörjningskrav för våldsutsatta
Johan Vamstad (2023). 北欧諸国からみる日本の協同組合福祉医療: [Community co-production at Japanese health and welfare cooperatives : a Swedish perspective]
Johan Vamstad (2023). 医療福祉からの「コミュニティ・コ・プロダクション」—名古屋,尼崎,新居浜の実践: [Cooperatives as health and welfare service providers in Japan and the Nordic countries]
Elinn Leo Sandberg, Anna Angelin, Johan Vamstad (2022). Civilsamhällets matdistribution: en ideal lösning på fattigdom och klimatkris?
Johan Vamstad (2022). Det svenska sättet att ge: om skillnaden mellan privata och gemensamma pengar
Anders Kassman, Johan Vamstad (2022). Historiska förändringar av ungdomars engagemang i civil­samhället : en demokratifråga?: [Historical changes in youth participation in civil society organisations : a matter of democracy?]
[Fulltext]
Johan Vamstad (2022). Skolpolitik på lokal nivå: ett komplext och motsägelsefullt politikområde
Johan Vamstad, Elisabet Mattsson, Anna Klarare (2022). Social rights and street-level services for women in homelessness: A qualitative study
Filip Wollter, Johan Vamstad (2022). Socialtjänst på lokal nivå: oförutsägbarhet, komplexitet och byråkrati
Johan Vamstad, Magnus Karlsson (2022). Welfare between Social and Human Rights: Charity in the New Social Landscape of Sweden
Johan Vamstad, Magnus Karlsson (2022). Welfare Beyond Social Rights: How Charities Are Stepping Up to Aid Non-Citizens in Sweden
Hanna Karlsson, Johan Vamstad (2021). Ge alla med skyddad identitet tillgång till vård
[Fulltext]
Johan Vamstad (2021). Generosity in Times of Crisis: Swedish Helping Behaviours During the COVID-19 Pandemic
[Fulltext]
Hanna Karlsson, Anna Klarare, Elisabet Mattsson, Johan Vamstad (2021). Låt berörda vara del i forskning
Elsa Karlsson, Anna Klarare, Elisabet Mattsson (2021). Låt våra hemlösa få bo på de tomma hotellen
[Fulltext]
Erika Wall, Johan Vamstad (2021). När en part försvinner: Informella vård och omsorgsinsatser under Coronapandemin
Johan Vamstad (2020). Community co-production at Japanese health and welfare cooperatives: a Swedish perspective
Johan Vamstad (2020). Givande som medborgerligt engagemang i Sverige
[Fulltext]
Johan Vamstad (2020). Giving to be civil or civic?: A social origins analysis of charitable giving in Sweden
Magnus Karlsson, Johan Vamstad (2020). New Deeds for New Needs: Civil Society Action Against Poverty in Sweden
Johan Vamstad (2020). Sweden: Minor challenges and even smaller solutions
Anders Kassman, Johan Vamstad (2019). Local public administration as facilitator of political youth participation: good intentions and institutional shortcomings
Johan Vamstad, Karl Henrik Sivesind, Thomas P. Boje (2018). Giving in Scandinavia
Johan Vamstad (2018). Inte längre ett komplement: om Sveriges stadsmissioners sociala arbete med utsatta personer
[Fulltext]
Johan Vamstad (2018). Public Money For Public Causes And Private Money For Private Causes?: A Short History Of Tax Incentives For Charitable Giving In Sweden
Magnus Karlsson, Johan Vamstad (2018). Trust and Social Work in Kerala
Johan Vamstad (2016). Bottom-up childcare in a top-down welfare state: Explaining cooperative organization among Swedish parents
Johan Vamstad (2016). Fördelar och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen: En jämförande studie av internationella erfarenheter
[Fulltext]
Susanne Wallman Lundåsen, Johan Vamstad (2015). Civilsamhället och staten: En fråga om tillit
Johan Vamstad (2015). Co-production of Childcare and Addiction Treatment in Sweden: The Same Co-production in Very Different Service Areas?
Victor Pestoff, Yayoi Saito, Johan Vamstad (2015). Co-production of health and elder care: cooperative models in Japan
Johan Vamstad (2015). Det folkliga givandet: om gåvor till välgörande ändamål i Sverige
[Fulltext]
Johan Vamstad (2015). En annan väg till individualisering av välfärdstjänster?: Medskapande av barnomsorg i Sverige
Johan Vamstad (2015). Exit, Voice and Indifference: Older people as consumers of Swedish home care services
Johan Vamstad (2015). Skolpolitik på lokal nivå: Ett komplext och motsägelsefullt politikområde
Johan Vamstad, Kerstin Stenius (2015). Valfri välfärd: Ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdsstaten
Victor Pestoff, Johan Vamstad (2014). Enriching Work Environment in the Welfare Service Sector: the Case of Social Enterprises in Swedish Childcare
Johan Vamstad (2014). Too much information and too little knowledge?: An Attempt to Explain Findings From the Swedish Voucher System for Upper Secondary Education
Johan Vamstad, Johan von Essen (2013). Charitable giving in a universal welfare state: Charity and social rights in Sweden
Johan Vamstad (2013). Jämlikhet med och utan politik
Johan Vamstad (2013). Valfrihet i välfärden: Mer eller mindre jämlikt?
Johan Vamstad (2012). Co-Production and Service Quality: The Case of Cooperative Childcare in Sweden
Johan Vamstad (2012). Kooperativt företagande i Sverige: En kunskapsöversikt om det kooperativa företagandets betydelse för demokrati, välfärd och tillväxt
Johan Vamstad (2011). Co-production and Service Quality: A New Perspective for the Swedish Welfare State
Lars Trägårdh, Johan Vamstad (2010). Barnet som medborgare: En analys av förutsättningarna för att skapa ett index över barns medborgerliga och politiska rättigheter
[Fulltext]
Johan Vamstad, Lars Trägårdh (2010). Statens strukturerande makt: om det svenska civilsamhällets ekonomiska och juridiska förutsättningar
Lars Trägårdh, Johan Vamstad (2009). Att ge eller beskattas: avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet i Sverige och andra länder
Lars Pettersson, Johan Vamstad (2008). After the swedish model: service delivery between two systems
Johan Vamstad (2007). Governing Welfare: the third sector and the challenges to the Swedish Welfare State
[Fulltext]
Johan Vamstad (2006). A literary overview of Swedish civil society research
[Fulltext]
Lars Svedberg, Johan Vamstad (2006). Swedish civil society and the provision of welfare: ideological visions and social realities
Lars Svedberg, Johan Vamstad (2006). Swedish civil society and the provision of welfare: ideological visions and social realities

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024