Elin Jägerskogh

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Doktorand

Telefon: 076-175 38 75

E-post: elin.jagerskogh@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 441, 128 06 Sköndal
Besöksadress: Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Doktorand

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2021