Elin Jägerskogh

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Doktorand

Telefon: 076-175 38 75

E-post: elin.jagerskogh@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

Elin Jägerskogh är förskollärare i grunden. Hon har senare läst en Masterutbildning i Specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd vilket var ett samarbete mellan Specialpedagogiska institutionen och Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Hon har arbetat som förskollärare, lärare och speciallärare. Elin har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar men framför allt autism. Elin har arbetat på flera gruppboenden, på fritidsverksamhet, i grundskolan som speciallärare för barn som har behov av extra stöd och i specialskola inom grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med tillämpad beteendeanalys som arbetsmetod för elever inom autismspektrumtillstånd.

Aktuell forskning

Sedan 2018 är Elin doktorand inom forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället och i forskarutbildningsämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället på Marie Cederschiöld Högskola. Hon är intresserad av förhållandet mellan samhällets stödinsatser och den individuella medborgarens erfarenheter av stöd. Elin har ett stort engagemang för möjligheter till stöd för funktionshindrade och deras anhöriga.

Elins doktorandprojekt Föräldrar till barn med autism-erfarenheter från grundskolan pågår med intervjustudie med föräldrar till barn med autism och skall bli en monografiavhandling.

Handledare
Docent Martin Börjesson

Biträdande handledare
Docent Veronica Ekström

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2024