Anna Mankell

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Affilierad forskare

Telefon: 076-636 50 65

E-post: anna.mankell@mchs.se

Adress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N, 3 tr

Arbetsområde

Anna är doktorand på avdelningen för forskning om det civila samhället vid Institutionen för socialvetenskap, och associerad till forskargruppen för Hälso- och sjukvårdsforskning, inst. för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes bakgrund är inom statsvetenskap med ett särskilt intresse för relationen stat-civilsamhälle inom vård- och omsorg.

I Annas avhandlingsprojekt studerar hon vilken funktion kollektivt deltagande fyller inom sjukvården, både på lokal, regional och nationell nivå, mot bakgrund av två större förändringsprocesser som präglar vården idag - individualisering och marknadisering. Ambitionen är att avhandlingen ska utöka den relativt ringa forskningen om patientföreningars roll som påverkansaktörer inom sjukvården, samt att fördjupa kunskapen om landsting och regioners kanaler för delaktighet.

2012-2015 arbetade hon som forskningsassistent i forskargruppen för Hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet. Anna arbetade främst med forskning rörande politisk styrning, uppföljning och marknadisering av vård och omsorg.

EXAMEN

Politices Master, Uppsala universitet

Handledare:
Docent Johan Vamstad, Marie Cedershiöld högskola
Med Dr Mio Fredriksson, Uppsala Universitet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2023