Lars Oscarsson

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Seniorprofessor

Telefon: 076-893 10 54

E-post: lars.oscarsson@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Lars Oscarsson, Magnus Jegermalm (2022). Medborgarnas informella insatser
Patrik Karlsson, Lars Oscarsson, Ola Segnestam Larsson, Filip Wollter (2021). Enhetschefers syn på kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänsten
Filip Wollter, Ola Segnestam Larsson, Lars Oscarsson (2021). Sustaining a plurality of imperatives: an institutional analysis of knowledge perspectives in Swedish social service policies
[Fulltext]
Filip Wollter, Lars Oscarsson (2019). Treatment planning in public social casework: a street-level response to policy pluralism
Filip Wollter, Lars Oscarsson (2018). Utvärdering av sociala insatsgrupper i Stockholms län: Botkyrka, Stockholm och Södertälje
[Fulltext]
Anders Kassman, Filip Wollter, Lars Oscarsson (2016). Early Individual Prevention of Chronic Offenders: The Use of Criminological Theories in the Governance of Swedish Police and Social Services
Anders Bergmark, Martin Börjeson, Britt Jonsson, Cecilia Modig, Lars Oscarsson, Kerstin Vinterhed (2015). Att förstå socialt arbete: om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör
[Fulltext]
Lars Oscarsson (2015). Lars Svedberg och samhällsutvecklingen: tankar om speglingar och motstånd via några centrala begrepp inom socialt arbete - och hos Lars Svedberg
Lars Oscarsson, Ingri-Hanne Bränne Bennwik (2015). SMARTs kontraktsmetod: Vetenskapligt stöd och evidensbaserad praktik
[Fulltext]
Anders Kassman, Lars Oscarsson, Filip Wollter (2014). Early prevention of chronic offenders: Using criminology in governance of swedish police and social services
Filip Wollter, Anders Kassman, Lars Oscarsson (2013). Utvärdering av sociala insatsgrupper: individinriktad samverkan kring unga i riskzonen
[Fulltext]
Lars Oscarsson (2012). Att arbeta evidensbaserat
Lars Oscarsson (2011). Missbruksvården och samhället
[Fulltext]
Lars Oscarsson (2011). Utvärdering och evidensbasering
Jürgen Degner, Anna Henriksen, Lars Oscarsson (2010). Investing in a Formal Relationship: Support Persons’ View of Treatment Involvement Regarding Young Persons in Residential Care
Lars Oscarsson (2009). Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten: en introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter
Lars Oscarsson (2009). Kunskapsproduktion för en evidensbaserad praktik
Anders Bergmark, Lars Oscarsson (2009). Om legitimitet och etik inom missbruksvården
Lars Oscarsson (2008). Interventionsforskning
Anna Henriksen, Jürgen Degner, Lars Oscarsson (2008). Youths in coercive residential care: attitudes towards key staff members’ personal involvement, from a therapeutic alliance perspective
Lars Oscarsson (2006). Att utveckla, sammanställa och tillämpa kunskaper i socialt arbete
Lars Oscarsson (2006). Evidensbaserad praktik: originalet och dess uttolkare
Lars Oscarsson (2006). Evidenskravet och socialt arbete
Lars Oscarsson (2006). Inhold, kontekst og det personlige valg ved behandling af misbrug

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024