Tina Lundberg

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Postdoktor på IVV, studierektor på avancerad nivå på ISV

Telefon: 072-189 10 25

E-post: tina.lundberg@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområde och bakgrund

Tinas forskningsområden berör familjer och närstående vid svår sjukdom eller efter dödsfall. Hon arbetar i ett forskningsprojekt som syftar till att utvärdera ett psykosocialt stödprogram i klinisk praktik, The Family Talk Intervention, för barnfamiljer där någon har en svår sjukdom.

Tina har en klinisk anställning vid Socialt arbete på Karolinska Universitetssjukhuset där hon bedriver forskning inom Covid-19.

EXAMEN

2019 Fil doktor
2008 Magister i klinisk medicinsk vetenskap
1998 Socionomexamen

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Maja Holm, Tina Lundberg, Malin Lövgren, Lisa Ljungman (2024). Parenting a child with cancer and maintaining a healthy couple relationship: Findings from the Family Talk Intervention
Tina Lundberg, Kristofer Årestedt, Mariann Olsson, Anette Alvariza, Ulla Forinder (2023). Posttraumatic Growth After Struggling With the Loss of a Parent in Young Adulthood
Tina Lundberg, Kristofer Årestedt, Ulla Forinder, Mariann Olsson, Carl Johan Fürst, Anette Alvariza (2022). Higher Self-Esteem Associated With Less Symptoms of Anxiety and Depression Among Young Adults After the Loss of a Parent to Cancer-A Longitudinal Study
Tina Lundberg, Ulla Forinder, Mariann Olsson, Carl Johan Fürst, Kristofer Årestedt, Anette Alvariza (2020). Poor Psychosocial Well-Being in the First Year-and-a-Half After Losing a Parent to Cancer: A Longitudinal Study Among Young Adults Participating in Support Groups
Tina Lundberg, Ulla Forinder, Mariann Olsson, Carl Johan Fürst, Kristofer Årestedt, Anette Alvariza (2019). Corrigendum to "Bereavement stressors and psychosocial well-being of young adults following the loss of a parent - A cross-sectional survey" [Eur. J. Oncol. Nurs. 35 (2018) 33-38].
Tina Lundberg, Ulla Forinder, Mariann Olsson, Carl Johan Fürst, Kristofer Årestedt, Anette Alvariza (2018). Bereavement stressors and psychosocial well-being of young adults following the loss of a parent: A cross-sectional survey
Mariann Olsson, Tina Lundberg, Carl Johan Fürst, Joakim Öhlén, Ulla Forinder (2017). Psychosocial Well-Being of Young People Who Participated in a Support Group Following the Loss of a Parent to Cancer.
Tina Lundberg, Mariann Olsson, Carl Johan Fürst (2013). The perspectives of bereaved family members on their experiences of support in palliative care
array
Tina Lundberg (2008). Närståendes erfarenheter av stöd
[Fulltext]
Tina Lundberg (2006). Utvärdering av anhöriggrupp på Lungkliniken: Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024