Centrum för civilsamhällesforskning

Centrum för Civilsamhällesforskning bildades 2019, som en egen enhet vid högskolan. Även om centret är ungt har forskning om civilsamhället bedrivits länge på högskolan. Syftet med centrumet är att samla högskolans forskning och resurser till en enhet för att kunna bli en nationell och internationell spjutspets inom civilsamhällesområdet. På centret finns både seniora forskare och doktorander som är verksamma inom ramen för ett av högskolans prioriterade forskningsområden.

Studier vid civilsamhällescentrum handlar bland annat om medborgarnas engagemang, den pågående omförhandlingen av samhällskontraktet, tillit, filantropi samt civilsamhällets organisering, ledarskap, mervärde och ideologi. Många av studierna berör välfärdsproduktion som bedrivs av organisationer inom civilsamhället. Det globala och lokala civilsamhället, det transnationella civilsamhället, givande i en global värld och det flerreligiösa samhället med internationella kopplingar är andra områden som studeras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2023