Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd utgör högskolans samlade administration och ansvarar för utveckling, kvalitetssäkring och effektivisering av administrativa stödprocesser. Avdelningen bidrar med administrativt stöd, uppföljning och expertis i särskilda frågor till högskoleledning och kärnverksamhet. I detta ingår stöd till beredande och beslutande organ.

Verksamheten är indelad i fem enheter som var och en leds av en enhetschef.

Inom ramen för sitt verksamhetsområde ansvarar varje enhet för att:

  • stödja högskolans utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället
  • ge råd och stöd till högskoleledning, vicerektorer, institutioner och motsvarande
  • handlägga och utreda ärenden och medverka i beredning
  • medverka i högskolegemensam verksamhetsutveckling

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 mars 2023